Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của giainhan1993

Ngày Thắng Người chơi
09/19-pcui9kimtruonglydep21giainhan1993
09/19+pcui9giainhan1993lydep21kimtruong
09/19+pcui9kimtruonglydep21giainhan1993
09/19+pcui9giainhan1993lydep21kimtruong
09/19-pcui9kimtruonglydep21giainhan1993
09/19-pcui9giainhan1993lydep21kimtruong
09/19+pcui9giainhan1993
09/19-giainhan1993DARKSOUL9999lambada999trucnhudx
09/19+giainhan1993trucnhudxlambada999DARKSOUL9999
09/19-giainhan1993DARKSOUL9999lambada999trucnhudx
09/19-giainhan1993trucnhudxlambada999DARKSOUL9999
09/19-giainhan1993DARKSOUL9999lambada999trucnhudx
Vinagames CXQ