Ngôn ngữ

Ván Bài Xệp của nuvuongsala

Ngày Thắng Người chơi
11/19-nuvuongsalaLonelystar22NoLove
11/19-nuvuongsalaLonelystar22NoLove
11/09-ThuyNguyenGianRoiNhanuvuongsala
11/09-ThuyNguyenGianRoiNhanuvuongsala
11/09-ThuyNguyenGianRoiNhanuvuongsala
11/09+ThuyNguyenGianRoiNhanuvuongsala
11/09+ThuyNguyenGianRoiNhanuvuongsala
11/09+ThuyNguyenGianRoiNhanuvuongsala
11/09-ThuyNguyenGianRoiNhanuvuongsala
11/09-ThuyNguyenGianRoiNhanuvuongsala
11/09-GianRoiNhanuvuongsala
11/09-GianRoiNhanuvuongsala
Vinagames CXQ