Ngôn ngữ

Ván Xập Xám của vuongbaky

Ngày Thắng Người chơi
06/19-dinosaur_rexvuongbakyCauKhummuchu
06/19+dinosaur_rexvuongbakyCauKhummuchu
06/08-ichiromuchuKdtnddbdvuongbaky
06/08-ichiromuchuKdtnddbdvuongbaky
06/08+ichiromuchuKdtnddbdvuongbaky
06/08-ichiromuchuKdtnddbdvuongbaky
Vinagames CXQ