Ngôn ngữ

Chơi Đô Mi Nô Trực Tuyến

Hướng Dẫn chơi Đô Mi Nô

Tổng Quát

Đô Mi Nô rất dể chơi nhưng là một trò chơi đầy cao thấp. Mục đích của người chơi là làm sao đánh đi hết những quân bài đô mi nô của mình.

Cách Chơi

Bộ Đô Mi Nô gồm 28 quân, mỗi quân có 2 đầu, và mỗi đầu có từ 0 đến 6 đốm tròn. Đô Mi Nô có thể chơi với từ 2 cho đến 4 người.

Lúc đầu ván, mỗi người bốc 7 quân bài. Nếu có ít hơn 4 người chơi, những quân bài còn lại được để dành để bốc sau.

Người thắng của ván trước (hay một người được chọn ngẩu nhiên) bắt đầu ván bài với bất cứ quân nào trong tay. Người chơi sau đó thay phiên nhau đánh quân của mình xuống. Quân bài đánh xuống phải có đầu giống với một trong 2 đầu của chuổi Đô Mi Nô hiện tại. Lưu ý rằng chuổi Đô Mi Nô luôn có đúng 2 đầu hở để gắng thêm quân vào.

Nếu một người đang có quận không chơi được vì không có quân trên tay giống với 2 đầu hở của chuổi Đô Mi Nô hiện tại và vẫn con những quân Đô Mi Nô chưa bốc, người này phải bốc thêm quân vào cho đến khi có quân chơi được. Nếu không còn quân để bốc, người này sẽ mất quận chơi, và trò chơi được tiếp tục với người dưới tay. Lưu ý rằng nếu một người có quân chơi được, người đó bắt buộc phải chơi, không được bốc thêm quân hay qua quận của mình.

Ván bài kết thúc khi (1) một người đánh hết quân bài của mình hay (2) không có người nào đi được. Trong trường hợp đầu tiên, người đánh hết quân bài thắng, và trong trường hợp thứ hai, thông thường người có tổng số chấm (điểm) ít nhất trong những quân bài còn lại trên tay thắng, xem mục kế tiếp cho những trường hợp ngoại lệ. Người thua trả cho người thắng tùy theo tổng số chấm (điểm) trong những quân bài còn lại.

Triệt Buộc và Tạo Triệt

Khi ván bài kết thúc và mọi người còn quân trên tay, ván bài được cho là bị triệt. Ván bài triệt được cho là triệt buộc nếu không ai cố tình ép để ván bài kết thúc như vậy. Trong những ván không phải là triệc buộc, người ép ván bài được gọi là người triệt. Chú ý rằng người triệt không nhất thiết là người đánh quân bài cuối.

Nếu ván bài bị triệt, người trên tay của người triệt được gọi là gài triệt nếu người đó có quân khác có thể đánh được trong quận vừa rồi của mình. Nếu không có quân khác, người đó không phải là gài triệt.

Khi một người triệt một ván bài và thắng ván đó, người đó thắng gấp đôi so với ván thường. Nếu thua, người đó sẽ thua một số điểm bằng với số điểm dang còn trên tay của tất cả những nhà khác. Nếu có người gài triệt, tiền thắng thua sẽ được tính giửa người triệt và người gài triệt, tức là người gài triệt đền cho tất cả những nhà khác nếu người triệt thắng, và ăn toàn bộ nếu người triệt bị thua. Nếu không có người gài triệt, tiền thắng thua của mỗi người tùy thuộc vào số điểm người đó có trên tay.

Vinagames CXQ