Ngôn ngữ

Chơi Xệp Trực Tuyến

Hướng Dẫn Chơi Bài Xệp (hay Xịp)

Tổng Quát

Xệp (còn gọi là Xịp) là một kiểu chơi bài Tứ Sắc cho 3 người chơi. Mục đích chơi cũng giống như Tứ Sắc là xếp bài thành những nhóm bài và vất hết rác đi. Luật lệ bài Xệp đơn giản hơn so với bài Tứ Sắc vì không có những luật đền bài phức tạp. Xệp không kém phần vui với nhiều vụ giật bài lẫn nhau của người chơi.

Bộ Bài Tứ Sắc

Bài Xệp dùng bộ bài Tứ Sắc. Bộ bài có 28 lá bài, mỗi lá có một trong 4 màu đỏ, vàng, xanh, hay trắng, và có một trong 7 cấp bậc Tướng, Sĩ, Tượng, Xe, Pháo, Mã, hay Chuột. Những cấp bậc này cũng như cách ghi giống như trong cờ tướng. Mỗi lá bài có 4 con, và bộ bài có tổng cộng 112 lá. Chú ý rằng cách ghi tên quân bài của Tướng, Tượng, và Chuột của quân đỏ và vàng khác với cách ghi tên của những quân đó trong lá bài xanh và trắng -- một sự phân biệt tương tự như trong cờ tướng.

Nhóm Bài Xệp

Sau đây là những nhóm bài hợp lệ và giá trị (lệnh) của chúng:

 • Một con tướng (1 lệnh)
 • Một đôi gồm 2 lá bài giống nhau (2 lệnh nếu là đôi tướng, 0 lệnh cho những đôi khác)
 • Một bộ ba gồm 3 lá bài giống nhau (4 lệnh nếu là 3 con tướng, 1 lệnh cho những bộ ba khác)
 • Một bộ bốn gồm 4 lá bài giống nhau (10 lệnh nếu là 4 con tướng, 6 lệnh cho những bộ bốn khác)
 • Một bộ ba lá tướng sỉ tượng cùng màu (2 lệnh)
 • Một bộ ba lá xe pháo mã cùng màu (1 lệnh)
 • Một bộ ba lá chuột khác màu (1 lệnh)
 • Một bộ bốn lá chuột khác màu (4 lệnh)

Cho những bộ 3 và 4 lá giống nhau (còn gọi là Khạp và Quàn), nếu là bài trên tay hay là bài úp (trong xệp), giá trị của những nhóm đó được thêm 2 lệnh. Lấy ví dụ, 3 lá tướng trên tay được tính là 6 lệnh thay vì 4 lệnh.

Tay Bài Xệp

Trong quá trình chơi, mỗi người chơi có 20 lá bài, và sau khi ăn quân nhưng trước khi vất rác, có 21 lá. Những lá bài được chia thành 3 phần, phần bài xệp lật úp chỉ có người chơi biết, một phần bài mở đuợc lật ra cho mọi người biết, và phần cá nhân là phần giữ trên tay. Phần bài lật úp (xệp) luôn gồm những bộ 3 hay 4 lá bài giống nhau. Phần bài mở luôn gồm những nhóm bài Xệp, trong khi phần cá nhân trên tay có thể có 1 hay nhiều lá bài không nằm trong nhóm bài Xệp nào. Những con bài đó gọi là rác, và người chơi cần tìm cách vứt bỏ chúng đi.

Chơi Xệp

Hai hay 3 người có thể chơi bài Xệp, và số người tốt nhất để chơi là 3 người. Mỗi người được chia cho 20 lá bài, ngoại trừ người đi cái có 21 lá. Những lá bài còn lại, gọi là bài trong nọc, được để giữa bàn.

Ván bài bắt đầu với người đi cái vứt đi một lá rác. Người kế tiếp bột một lá bài tỳ từ trong nọc. Nếu người này có 2 hay 3 con bài cùng loại trên tay hay 3 lá bài úp cùng loại (trong xệp,) người này bắt buộc xệp lá bài tỳ, tức là bỏ lá ăn lá bài tỳ vào phần bài úp cùng với những lá bài cùng loại trên tay. Nếu không được xệp, lá bài tỳ được lật ra cho mọi người xem. Người này có thể ăn lá bài tỳ bằng cách lật ra 1, 2, hay 3 lá bài của mình và tạo thành 1 nhóm bài hợp lệ với lá bài tỳ. Nếu không bị ăn, lá bài tỳ được quăng xuống cho nhà kế tiếp, và nhà kế tiếp có thể ăn lá bài này hay bột một lá bài tỳ mới từ trong nọc.

Nếu lá bài tỳ bị ăn, người ăn bài phải vứt 1 con bài của mình xuống, và người kế tiếp bột bài từ trong nọc. Chú ý rằng không ai được phép ăn lá bài vứt rác đi khi đánh Xệp. Bài ăn vào luôn là bài trong nọc.

Người chơi thay phiên nhau bột bài, ăn bài để lập xệp hay những nhóm bài hợp lệ, và vứt bài rác đi. Người thắng là người đầu tiên hết rác và những nhóm bài của mình có tổng cộng ít nhất là 15 lệnh.

Ván bài huề nếu không ai thắng và còn lại ít hơn 9 lá bài trong nọc.

Luật về giật bài và kéo thêm bài

Thông thường khi lá bài tỳ được bốc ra, người bốc bài ra được quyền ăn lá bài đó. Nếu lá bài không được xệp và lộ ra cho mọi người thấy, lá bài tỳ bắt buộc phải được ăn (có thể bởi người khác với người bốc bài) trong những trường hợp sau:

 1. Nếu một người có thể thắng với lá bài tỳ mới bốc ra, và người đó muốn thắng.
 2. Nếu một người có 2 hay 3 lá bài giống như lá bài tỳ trên tay.
 3. Nếu một người có 3 lá bài giống với lá bài tỳ trong phần bài úp hay trong phần bài mở.
 4. Nếu lá bài là lá tướng, và một người có 2 lá bài cùng loại trong phần bài mở.

Khi lá bài tỳ được ăn bỏi người khác với người bốc bài, lá bài tỳ được gọi là bị giật. Người bốc bài bị mất quận chơi, và ván bài được chơi tiếp từ người giật bài.

Trong trường hợp lá bài không bị xệp và không bị giật, người bốc bài bắt buộc ăn lá bài tỳ vào phần bài mở của mình (kéo thêm bài) theo 2 kiểu đặc biệt sau đây nếu được:

 1. Nếu lá bài là lá tướng, và người đó có lá tướng cùng loại trong phần bài mở.
 2. Nếu lá bài là lá chuột, và lá chuột đó có thể hợp với một bộ 3 chuột khác nhau trong phần bài mở để thành một bộ 4 chuột khác nhau.
Cách Tính Điểm Thắng

Khi một người tròn bài với 15 lệnh trở lên và thắng, tất cả những người thua phải chung cho người thắng một số tiền dựa trên số lệnh người này có. Mỗi người thua phải trả (10 + số_lệnh)*cược cho người thắng một cách thông thường. Nếu số lệnh là từ 21 lệnh trở lên, người thắng được gọi là tới Quan, và người thua phải trả (10+2*số_lệnh)*cược.

Luật về Vất Bài

Sau khi ăn vào lá bài tỳ, người chơi phải vất đi 1 lá bài trên tay. Khác với Tứ Sắc, không ai có thể ăn được lá bài bị vứt đi này, và lá bài vất đi không nhất thiết là bài rác trên tay.

Lá bài vất đi chỉ bắt buộc không phải là lá tướng, trong Khạp hay Quàn, và không phải là chuột trong trường hợp trên tay có đúng 4 lá chuột khác màu. Người chơi có thể tùy ý xé những nhóm bài trên tay như đôi, bộ ba chuột khác màu, bộ xe pháo mã, hay bộ ba tướng sĩ tượng ra để có bài vất.

Trong trường hợp người chơi (nhất là những người không biết hay mới biết chơi) ăn bài nhiều quá và không còn rác để đánh nhưng lại không đủ lệnh để tới, người này gọi là bị ùi. Người bị ùi sẽ bị phạt và được kể là thua ván bài.

Chơi Xệp tại Vinagames

Chơi Xệp tại Vinagames khá đơn giản. Những chuyện xệp bài, giành bài, và ăn thêm bài được làm một cách tự động sau khi lá bài tỳ được bốc ra. Bài cũng được tự động bột sau khi có người vứt rác. Server tự động tính số lệnh bạn có trên tay và ước tính số lệnh trong phần xệp và bài mở của những người khác cho bạn.

Khi đến phiên bạn chơi, nếu bạn muốn ăn con bài tỳ, bạn có thể chọn những con bài thích hợp và nhấn vào nút "Ăn Bài" (hay "Meld"). Nếu bạn muốn bột một con bài tỳ mới, bạn có thể hạ thấp tất cả những con bài xuống và nhấn vào nút "Bột Bài" (hay "Hit"). Nếu bạn không thể hay không muốn ăn con bài tỳ sau khi bột nó ra, bạn có thể nhấn vào nút "Bỏ Quận" (hay "Pass"). Sau khi ăn con bài tỳ, bạn có thể chọn 1 lá bài và nhấn vào nút "Vất Rác" (hay "Discard").

Phóng Quan: Thông thường nếu bạn có trên 15 lệnh và tròn bài, server sẽ cho bạn tới. Tuy nhiên, nếu bài bạn lớn và bạn muốn tới Quan, bạn có thể yêu cầu phóng quan bằng cách nhấn vào nút "Big Win" (ăn lớn). Nút này chỉ hiện ra khi bạn có trên 15 lệnh trở lên trên tay.

Bài Xệp trong Vinagames và ngoài đời

Do người chơi có thể bỏ bàn bất cứ lúc nào người đó muốn khi chơi online, khi một người bị ùi, server chỉ phạt người đó giống như là khi người đó bỏ bàn. Ván bài được tiếp tục với những người còn lại. Chú ý rằng khi chơi bài ngoài đời, người bị ùi sẽ bị đền và chung thay cho tất cả những người thua.

Hiện tại Vinagames không kiểm tra những luật cấm khi ăn bài. Người chơi được quyền ăn bất cứ lá bài tỳ nào người đó muốn.

Vinagames CXQ