Ngôn ngữ

Chơi Xập Xám Trực Tuyến

Hướng Dẫn Chơi Xập Xám

Mục tiêu của trò chơi

Chinese Poker là 1 trò chơi với mục đích là sắp xếp 13 lá bài thành 3 tập hợp để tối ưu giá trị tổng hợp của chúng .Có rất nhiều cách sắp xếp các lá bài, và chung chung, không có 1 con đường nào được coi là tối ưu.Chinese poker là 1 trò chơi mà trong đó cả kỷ thuật lẩn may mắn đều cần thiết như nhau.Chinese cpoker co 1 vài tên khác nhau như là Russian poker, Xập xám, hoặc là xập xám chướng.

Cách chơi

Một khi bạn vào phòng chơi Chinese Poker, bạn là một người quan sát. Để có thể được chơi, bạn chỉ cần nhấn vào bất kì ghế nào còn trống (được ghi trên đó là "None") hoặc là nút "Sit". Nếu không có bất kì ghế nào còn trống, bạn có thể mở ra 1 bàn chơi mới, hoặc là đợi cho người nào rời khỏi, hoặc đi qua 1 bàn chơi khác. Nhấn kép trên bàn chơi nào đó sẽ đưa bạn tới bàn chơi đó.

Một khi bạn đã có được chỗ ngồi, bạn có thể chơi vào lần kế tiếp. Nếu không có cuộc chơi nào đang chơi giữa chừng, bạn có thể nhấn vào "Deal" để hệ thống chia bài. Phải có ít nhất 2 người mới có thể bắt đầu cuộc chơi.

Khi bắt đầu cuộc chơi, một đấu thủ sẻ được chia 13 lá bài ,tất cả đều được để ở phía dưới của ban. Bạn có thế nhấn vào lá bài để chọn chúng .Một khi đã chọn được 3 hoặc 5 lá bài, bạn có thể nhấn vào "move up" để chuyển chúng lên vị trí ở phía trên của bạn

Một khi bạn đã chuyển lên tất cả các lá bài của bạn, và chúng có hiệu lực, bạn có thể nhấn vào “Submit” đẻ gởi sự sắp xếp của bạn đến cho hệ thống.

Để tiện lợi, chương trình cung cấp cho bạn “Rank Sort”, “Suit Sort” để giúp bạn sắp xếp các lá bài ở phía dưới theo trình tự của giá trị hoặc là chất. Bạn có thể sử dụng “Deselect All” để bỏ đi tất cả các lá bài bạn đã chọn. Đối với những người mới bắt đầu chơi, chúng tôi khuyên các bạn có thể sắp xếp theo chất để tìm kiếm Thùng, sau đó sử dụng sắp xếp theo giá trị để sắp xếp phần còn lại của bài ba.n.

Vào bất kì thời gian nào trước khi bạn gởi bài của bạn cho hệ thống, bạn có thể nhấn vào nút “X” phía bên trái của hàng nào của phần bài phía trên để chuyển các lá bài của hàng đó xuống lại phần phía dưới của bạn.

Khi mà mọi đấu thủ đã trình sự sắp xếp bài của họ, hệ thống sẻ cho hiển thị tất cả các lá bài và tinh toán số tiền hơn thua của từng đấu thủ. Bài của từng đấu thủ sẽ được so sánh với từng người khác theo quy luật của cuộc chơi.

Các tập hợp bài Chinese Poker có hiệu lực và giá trị của chung

Phần trên cùng gồm 3 lá bài. Có 3 loại và theo thứ tự giảm dần như sau:

 1. Xám chi : 3 lá bài cùng giá trị
 2. Dách : 2 trong 3 lá bài có cùng giá trị
 3. Mậu thầu : cả 3 lá bài đều khác nhau.

Phần giữa và cuối cùng, mỗi phần có 5 lá bài. Có tất cả 9 trường hợp có thể xảy ra, và theo thứ tự giãm dần như sau

 1. Thùng phá sảnh : 5 lá bài đồng chất hợp thành 1 sảnh
 2. Tứ quí : 4 lá bài cùng giá trị và 1 lá bài thêm
 3. Cù lũ : 3 trong 5 lá bài cùng giá trị, và 2 lá bài còn lại cũng cùng giá trị với nhau
 4. Thùng : 5 lá bài đồng chất
 5. Sảnh : 5 lá bài hình thành 1 dãy liên tiếp.
 6. Xám chi : 3 trong 5 lá bài cùng giá trị và 2 lá bài còn lại khác nhau.
 7. Thú: có 2 lá bài cùng giá trị, 2 lá bài khác cũng cùng giá trị (khác với 2 lá bài trước) và 1 lá bài thêm.
 8. Dách : 2 trong 5 lá bài cùng giá trị và 3 lá bài còn lại khác nhau từng đôi một.
 9. Mậu dĩ : cả 5 lá bài khác giá trị, và không hợp thành 1 sảnh, và không hợp thành 1 thùng.

Khi so sánh 2 lá bài, và khi xem xét 1 tập hợp bài có phải là 1 sảnh hay không, chỉ xét đến giá trị của chung mà thôi. Thứ tự giá trị tăng dần của các lá bài như sau 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J Q K A. Chỉ có một ngọai lệ, tập hợp A 2 3 4 5 được cho là một tập hợp có hiệu lực với lá bài Xì được tính là lá bài có giá trị nhỏ nhất.

Xin vui lòng ghi nhớ 1 sự khác biệt nhỏ giữa PaiGow va Chinese Poker. Đó là tập hợp “A2345” trong Chinese Poker là sảnh nhỏ nhất.

Khi so sánh 2 chi, loại của chúng sẻ được xem xét trước. Chi nào có loại tốt hơn sẻ tốt hơn. Nếu cả 2 chi là cùng loại, các lá bài hợp thành 2 chi đó sẻ được so sánh theo thứ tự tứ diện, thứ nhất, là các lá bài hình thành nên loại của chi đó, và sau đó sẽ tới những lá bài thêm.

Trong tay mỗi đấu thủ, 3 chi phải đựơc sắp xếp theo thự tự tăng dần. Chi đầu phải nhỏ hơn chi giữa, chi giữa phải nhỏ hơn chi cuối. Sự sắp xếp vi phạm quy luật này sẻ được cho là “invalid” và sẽ không được gởi đến cho hệ thống.

Khi so sánh bài của 2 đấu thủ, sẽ so sánh 2 chi đầu với nhau, 2 chi giữa với nhau, và 2 chi cuối cùng với nhau. Mọi chiến thắng sẽ được tính +1 và mọi thua sẽ được tính –1, với 1 vài ngoại lệ. Kết quả của 1 đấu thủ sẽ là tổng của sự thắng thua của 3 chi.

Ngoại lệ trong tính toán: thùng phá sảnh ở chi cuối tính +5, tứ quí ở chi cuối tính +4, thùng phá sảnh ở giữa tính là +10, tứ quí ở giữa tính là +8, cù lũ ở giữa tính là +2, Xám chi trên đầu tính là +3. Thêm vào đó, nếu cả 2 đấu thủ có Thùng phá sảnh (hoặc Tứ quí, hoặc Cù Lũ ở chi giữa, hoặc Xám chi ở chi đầu), số tiền thặng/thua cho chi đó sẽ được nhân đôi.

Mậu binh

Một số tổ hợp bài hiếm gặp không cần binh và luôn được thắng. Server sẽ tự động tính thắng cho những tổ hợp bài này:

 1. Sảnh rồng, tính 13 * tiền cuộc
 2. 13 đen (hoặc 13 đỏ), tính 13 * tiền cựơc
 3. 12 đen và 1 đỏ (hoặc 12 đỏ va` 1 đen), tính 3 * tiền cược
 4. 6 đôi, tính 3* tiền cược
 5. 3 sảnh (có nghĩa là chi giữa và chi cuối là 2 sảnh, chi đầu là mậu thầu giống như sảnh), tính 3 * tiền cược
 6. 3 thùng (có nghĩa là chi giữa và chi cuối là 2 thùng, chi đầu là mậu thầu giống như thùng), tính 3 * tiền cược
Một vài đề nghị cho người mới chơi

Nếu bạn là một người mới biết chơi, bạn có thể thấy sự lẩn lộn của trò chơi lúc đầu. Một khi bạn đã biết được cách chơi, bạn sẽ thấy nó khá dễ dàng dễ chơi. Sau đây là một vài lời góp ý có thể giúp bạn bắt đầu. Bạn sẽ tự phát triển chiến thuật của riêng bạn sau đó.

Chuyện đầu tiên bạn nên làm là sắp xếp bài của bạn theo chất. Nếu không có 5 chất nào có 5 hoặc hơn 5 lá bài, bạn không có 1 thùng nào. Sau đó bạn nên sắp xếp theo giá trị, tìm kiếm các dãy liên tục (5 lá bài liên tục), xám chi, thú, và chuyền chúng lên. Nói chung, cố gắng để sắp xếp chi cuối’ trước, đến chi giữa, và chi đầu. Nếu bạn có cù lũ, bạn có thể sẻ thấy tiện lợi để chúng ở chi cuối.

Nếu có 1 chất gồm 5 lá bài hoặc hơn, bạn thường có nhiều lựa chọn hơn trong việc sắp xếp bài. Nói chung, bạn thử sắp xếp 2 khả năng có thể, một có và một không có thùng. Sự sắp xếp không có thùng có thể được tìm thấy với cùng chiến thuật, như thể là bài của bạn không có thùng. Để tìm sắp xếp có thùng, bạn trướ’c tiên chọn hết các lá bài có cùng chất, sau đó nhấn vào “Rank Sort”. Nếu’ bạn có 6 lá bài hoặc hơn cùng chất, bo? đi các lá bài mà có thể sử dụng tốt nhất cho các lá bài còn lại (có thể cho bạn thêm 1 đôi, 1 xám chi, hoặc là 1 sảnh …), sau đó chuyển thùng lên. Sau đó bạn có thể tiếp tục sắp xếp các lá bài còn lại.

Phải tốn nhiều thời gian để bạn có thể chơi tốt’ trò chơi này. Một thú vị đặc trưng của trò chơi này là, bạn thường có 2 sự lựa chọn hay nhiều hơn, và 1 trong 2 sẽ tốt khi đối chọi với bài của đối phương, trong khi cái còn lại thì không. Một khi bạn đã có thể phân tích được sự mạnh cũng như sự yếu kém của từng sự sằp xềp so vời sự sằp xếp khác trong cùng 1 bộ bài, bạn đã nắm vững và tinh thông trò chơi này.

Đặt cược

Trước khi bài được chia, đấu thủ ngồi tại ghế số 1 có thể thay đổi tiền đặt cược của mỗi ván bài bằng cách chọn một giá tiền cược mới tại 1 cái hộp nhỏ ở góc trái dười màn hình. Có một giới hạn tiền mà bạn có thế đặt cược. Nhấn vào đây đẻ biết thêm chi tiết.

Vinagames CXQ