Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của BaKhia

Ngày Thắng Người chơi
06/21-BaKhiafirefly
06/12-fireflyBaKhia
06/07+BaKhiaTomato
06/07+TomatoBaKhia
06/06+BaKhiaTomato
06/06+BaKhiaTomato
06/03+BaKhiaTomato
06/03+TomatoBaKhia
06/03+BaKhiaTomato
06/03+BaKhiaTomato
06/02-BaKhiafirefly
Vinagames CXQ