Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của Coffe_candy

Ngày Thắng Người chơi
07/10-loandang68japan79Coffe_candy
07/10-loandang68Coffe_candyjapan79
07/10+loandang68andy08japan79Coffe_candy
07/10+Coffe_candyjapan79andy08
07/10+andy08japan79Coffe_candy
07/10+Coffe_candyjapan79
07/10+AAA007japan79Coffe_candy
07/10+Coffe_candyjapan79AAA007
07/10+hongminhanhjapan79Coffe_candy
07/10=hongminhanhCoffe_candyjapan79AAA007
07/10-hongminhanhjapan79Coffe_candy
Vinagames CXQ