Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của Cuopvo_11

Ngày Thắng Người chơi
12/02-Cuopvo_11sheilaminhy51OngGia63
12/02-Cuopvo_11OngGia63minhy51sheila
12/02-Cuopvo_11sheilaminhy51OngGia63
12/02-choibai01khanhdalatCuopvo_11tonnynghia66
12/01-choitienlenpro_killerCuopvo_11
12/01-choitienlenCuopvo_11pro_killerx_mine
12/01-yoyo68Cuopvo_11dieplminhhau
12/01+yoyo68dieplminhhauCuopvo_11Thien_Tam
12/01-yoyo68Thien_TamCuopvo_11dieplminhhau
12/01-un007Cuopvo_11VanLe0101mr_hai
12/01-un007mr_haiVanLe0101Cuopvo_11
12/01-un007Cuopvo_11VanLe0101mr_hai
12/01-Fairfeldno5Cuopvo_11tonnynghia66trungcan
12/01-Fairfeldno5Cuopvo_11tonnynghia66
12/01+Fairfeldno5tonnynghia66Cuopvo_11
12/01+Fairfeldno5Cuopvo_11nguyen77tonnynghia66
12/01-Cuopvo_11Thich3GiacT2
12/01-Cuopvo_11T2Thich3Giacsheila
11/30-goiom202Cuopvo_11fun_fun
11/30=goiom202fun_funCuopvo_11
11/30-mojitoCuopvo_11quocuongncongtam
11/30-mojitoncongtamquocuongCuopvo_11
11/30-OngGia63Cuopvo_11UtXin15kimhung
11/30+OngGia63kimhungaitamCuopvo_11
11/30+OngGia63Cuopvo_11aitamkimhung
11/30-OngGia63kimhungaitamCuopvo_11
11/30-T2KARA_3CogaiechongCuopvo_11
11/30+T2Cuopvo_11CogaiechongKARA_3
11/30-mua_hoagaoCuopvo_11
11/30-mua_hoagaoCuopvo_11
11/30-Cuopvo_11MaiHuong22alan1337mtvt
11/30-Cuopvo_11mtvtalan1337MaiHuong22
11/30-Cuopvo_11MaiHuong22mtvt
11/30+Cuopvo_11MaiHuong22
11/29-UtXin15sumanCuopvo_11
11/29-UtXin15Cuopvo_11Khongbietsuman
11/29+UtXin15sumanKhongbietCuopvo_11
11/29+UtXin15Cuopvo_11Khongbietsuman
11/29+UtXin15KhongbietCuopvo_11
11/29-UtXin15Cuopvo_11Khongbiet
11/29+UtXin15mifa8088KhongbietCuopvo_11
11/29-UtXin15Cuopvo_11Khongbietmifa8088
Vinagames CXQ