Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của Daitran

Ngày Thắng Người chơi
03/27-khetlet10MrHenDaitran
03/27-khetlet10DaitranMrHenThienTrang
03/27-khetlet10ThienTrangMrHenDaitran
03/27-coldman1021Daitranranhroicobacngatuyen
03/27-coldman1021ngatuyenranhroicobacDaitran
03/27-coldman1021Daitranranhroicobacngatuyen
03/27-coldman1021ngatuyenranhroicobacDaitran
03/27-coldman1021ngatuyenranhroicobacDaitran
03/27+coldman1021Daitranranhroicobacngatuyen
03/26-choitienlenDaitranculikienchua
03/26-choitienlenkienchuaculiDaitran
03/26-choitienlenDaitranculikienchua
03/26-choitienlenculiDaitran
03/26+choitienlenDaitranculiHa_my
03/26+choitienlenHa_myculiDaitran
03/26+choitienlenDaitranculi
03/26-choitienlenGia_DzeculiDaitran
03/26-choitienlenDaitranculiGia_Dze
03/26+choitienlenGia_DzeDaitran
03/26+choitienlenDaitranGia_Dze
03/26+quyhan64Gia_Dzequy123Daitran
03/26-quyhan64Daitranquy123Gia_Dze
03/13-xichlodapdolby2629SoledadDaitran
03/13-xichlodapDaitranSoledaddolby2629
03/13-xichlodapdolby2629SoledadDaitran
03/13-xichlodapDaitranSoledaddolby2629
03/13-xichlodapdolby2629SoledadDaitran
03/13-xichlodapDaitranSoledaddolby2629
03/13-xichlodapdolby2629SoledadDaitran
03/13-xichlodapDaitranSoledaddolby2629
03/13-xichlodapdolby2629SoledadDaitran
03/13-xichlodapDaitranSoledaddolby2629
03/13-xichlodapdolby2629SoledadDaitran
03/13+xichlodapDaitranSoledaddolby2629
03/13-dolby2629SoledadDaitran
03/13+Trang72DaitranSoledaddolby2629
03/13-Trang72dolby2629SoledadDaitran
03/13-Trang72DaitranSoledaddolby2629
03/13-Trang72dolby2629SoledadDaitran
03/13-Trang72DaitranSoledadKho_Qua
03/13+Trang72Kho_QuaSoledadDaitran
03/13-Trang72DaitranSoledadKho_Qua
03/13-Trang72Kho_QuaSoledadDaitran
03/13-Trang72DaitranSoledadKho_Qua
03/13+Trang72Kho_QuaSoledadDaitran
03/13-Trang72DaitranSoledadKho_Qua
03/13-Trang72Kho_QuaSoledadDaitran
03/13-Trang72DaitranSoledadKho_Qua
03/13+Trang72SoledadDaitran
03/13-Trang72DaitranSoledad
03/13-Trang72SoledadDaitran
03/13-Trang72Daitran
03/13+Trang72Daitran
03/13+Trang72Daitran
03/13-Trang72Daitran
03/13-Trang72Daitran
03/13=Trang72Daitran
03/13-Trang72Daitran
03/13-Trang72Daitran
03/13-Trang72Daitran
03/13+Trang72Daitran
03/13+Trang72Daitran
03/13+Trang72Daitran
03/13-Trang72Daitran
03/13-Trang72Daitran
03/13-Trang72Daitran
03/13-Trang72Daitran
03/13-DaitranPhi_KhanhQua_Con_Me
03/13+DaitranruaQua_Con_MePhi_Khanh
03/13+DaitranPhi_Khanhrua
03/13+Daitranrualong1234Phi_Khanh
03/13-DaitranPhi_Khanhlong1234rua
03/13-keepitlowDaitrannatruongphuongle
03/13-keepitlowphuonglenatruongDaitran
03/13-keepitlowDaitranphuongle
03/13-keepitlowphuongleDaitran
03/13-keepitlowDaitranqa2swphuongle
03/13-keepitlowphuongleDaitran
03/13-keepitlowDaitranphuongle
03/13-keepitlowphuongleDaitran
03/13-keepitlowDaitranphuongle
03/13-keepitlowphuongleDaitran
03/13-keepitlowDaitranphuongle
03/13-keepitlowphuongleDaitran
03/13-killerbeelunglinhlong1234Daitran
03/13-killerbeeDaitranlong1234lunglinh
03/13+killerbeelunglinhlong1234Daitran
03/13-killerbeeDaitranlong1234lunglinh
03/13-killerbeelunglinhlong1234Daitran
03/13-killerbeeDaitranlong1234lunglinh
03/13+killerbeelunglinhlong1234Daitran
03/13-killerbeeDaitranlunglinh
03/13-killerbeelunglinhDaiAbDaitran
03/13+killerbeeDaitranDaiAblunglinh
03/13-killerbeeDaiAbDaitran
03/13-killerbeeDaitran
03/13-killerbeeDaitran
03/13-killerbeeDaitranlong1234
03/13-killerbeedolby2629Daitran
03/13-killerbeeDaitrantuyetkimdolby2629

Ván Tiến Lên kế tiếp của Daitran...

Vinagames CXQ