Ngôn ngữ

Ván Phỏm của DungTran_8x

Ngày Thắng Người chơi
12/03-N_giangDungTran_8xKensg1999
12/03-giadinh_hpKensg1999DungTran_8xN_giang
12/03-giadinh_hpN_giangDungTran_8xLeeHung_88
12/03-giadinh_hpLeeHung_88DungTran_8xN_giang
12/03-giadinh_hpN_giangDungTran_8xLeeHung_88
12/03+giadinh_hpLeeHung_88DungTran_8xN_giang
12/03-giadinh_hpN_giangDungTran_8xLeeHung_88
12/03-giadinh_hpLeeHung_88DungTran_8xN_giang
12/03-giadinh_hpN_giangDungTran_8xLeeHung_88
12/03+giadinh_hpLeeHung_88DungTran_8xN_giang
12/03-giadinh_hpN_giangDungTran_8xLeeHung_88
12/03-giadinh_hpLeeHung_88DungTran_8xN_giang
12/01-ThichLaChieuMaikhongphaiKensg1999DungTran_8x
12/01-ThichLaChieuDungTran_8xKensg1999Maikhongphai
12/01-ThichLaChieuMaikhongphaiKensg1999DungTran_8x
12/01+ThichLaChieuDungTran_8xKensg1999Maikhongphai
12/01=ThichLaChieuMaikhongphaiKensg1999DungTran_8x
12/01+ThichLaChieuDungTran_8xKensg1999Maikhongphai
12/01-ThichLaChieuMaikhongphaiKensg1999DungTran_8x
12/01-ThichLaChieuDungTran_8xKensg1999Maikhongphai
12/01-ThichLaChieuMaikhongphaiKensg1999DungTran_8x
12/01+ThichLaChieuDungTran_8xKensg1999Maikhongphai
12/01-giadinh_hpMaikhongphaiKensg1999DungTran_8x
12/01+giadinh_hpDungTran_8xKensg1999Maikhongphai
12/01-giadinh_hpMaikhongphaiKensg1999DungTran_8x
12/01-MrluckyDungTran_8xgiadinh_hpMaikhongphai
12/01-MrluckyMaikhongphaigiadinh_hpDungTran_8x
12/01+MrluckyDungTran_8xgiadinh_hpMaikhongphai
12/01-MrluckyMaikhongphaigiadinh_hpDungTran_8x
12/01+MrluckyDungTran_8xgiadinh_hpMaikhongphai
12/01-MrluckyMaikhongphaigiadinh_hpDungTran_8x
12/01-MrluckyDungTran_8xgiadinh_hpMaikhongphai
12/01-MrluckyMaikhongphaigiadinh_hpDungTran_8x
12/01-kiepcobacDatPhuongNamDungTran_8x
12/01+toi_nguoiHPDungTran_8xDatPhuongNamkiepcobac
12/01-toi_nguoiHPkiepcobacDatPhuongNamDungTran_8x
12/01-toi_nguoiHPDungTran_8xDatPhuongNamkiepcobac
12/01+toi_nguoiHPDatPhuongNamDungTran_8x
12/01-toi_nguoiHPDungTran_8xDatPhuongNamEmKhoTX
11/29-DungTran_8xtom2002MrluckyLinhDortmund
11/24-LeeHung_88DungTran_8xDemChauAuSaigon71
11/24-LeeHung_88Saigon71DemChauAuDungTran_8x
11/24-LeeHung_88DungTran_8xDemChauAuSaigon71
11/24-LeeHung_88Saigon71DemChauAuDungTran_8x
11/24-LeeHung_88DungTran_8xDemChauAuSaigon71
11/24-LeeHung_88Saigon71DemChauAuDungTran_8x
11/23-LeeHung_88DungTran_8xDemChauAuSaigon71
11/23+LeeHung_88Saigon71DemChauAuDungTran_8x
11/23=LeeHung_88DungTran_8xDemChauAuSaigon71
11/23+LeeHung_88Saigon71DemChauAuDungTran_8x
11/23-LeeHung_88DungTran_8xDemChauAuSaigon71
11/23-LeeHung_88Saigon71DemChauAuDungTran_8x
11/23-LeeHung_88DungTran_8xDemChauAuSaigon71
11/23-LeeHung_88Saigon71DemChauAuDungTran_8x
11/23-LeeHung_88DungTran_8xDemChauAuSaigon71
11/23+LeeHung_88Saigon71DemChauAuDungTran_8x
11/23-LeeHung_88DungTran_8xDemChauAuSaigon71
11/23-LeeHung_88Saigon71DemChauAuDungTran_8x
11/23-LeeHung_88DungTran_8xDemChauAuSaigon71
11/23-LeeHung_88Saigon71DemChauAuDungTran_8x
11/23-LeeHung_88DungTran_8xDemChauAuSaigon71
11/23-LeeHung_88Saigon71DemChauAuDungTran_8x
11/23-N_giangDungTran_8xEmKhoTXThienThanh
11/23=An_linhDungTran_8xAnhso_1LinhDortmund
11/23+An_linhLinhDortmundAnhso_1DungTran_8x
11/23+An_linhDungTran_8xAnhso_1LinhDortmund
11/23-An_linhLinhDortmundAnhso_1DungTran_8x
11/23+An_linhDungTran_8xAnhso_1LinhDortmund
11/23-An_linhLinhDortmundAnhso_1DungTran_8x
11/23=An_linhDungTran_8xAnhso_1LinhDortmund
11/23-An_linhLinhDortmundAnhso_1DungTran_8x
11/23+An_linhDungTran_8xAnhso_1LinhDortmund
11/23-An_linhLinhDortmundAnhso_1DungTran_8x
11/23-An_linhDungTran_8xAnhso_1LinhDortmund
11/22-Dai_CathayDungTran_8xcuong_audi
11/22-cuong_audiDungTran_8xDai_Cathay
11/22-N_giangDai_CathayDungTran_8xcuong_audi
11/22+N_giangcuong_audiDungTran_8xDai_Cathay
11/22-N_giangDai_CathayDungTran_8xcuong_audi
11/22-N_giangcuong_audiDungTran_8xDai_Cathay
11/22-N_giangDai_CathayDungTran_8xcuong_audi
11/22-N_giangcuong_audiDungTran_8xDai_Cathay
11/22-N_giangDai_CathayDungTran_8xcuong_audi
11/22+N_giangcuong_audiDungTran_8xDai_Cathay
11/22-N_giangDai_CathayDungTran_8xcuong_audi
11/22+N_giangcuong_audiDungTran_8x
11/21-DungTran_8xcuong_audikhechuaKensg1999
11/21-DungTran_8xKensg1999N_giangcuong_audi
11/21+DungTran_8xcuong_audiN_giangKensg1999
11/21+DungTran_8xKensg1999N_giangcuong_audi
11/21-DungTran_8xcuong_audiN_giangKensg1999
11/21-DungTran_8xKensg1999N_giangcuong_audi
11/21+DungTran_8xcuong_audiN_giangKensg1999
11/21-DungTran_8xKensg1999N_giangcuong_audi
11/21-DungTran_8xcuong_audiN_giangKensg1999
11/21-DungTran_8xKensg1999N_giangcuong_audi
11/21-DungTran_8xcuong_audiAn_linhKensg1999
11/21-DungTran_8xKensg1999An_linhcuong_audi
11/21-DungTran_8xcuong_audiAn_linhKensg1999
11/20-SummerKensg1999N_giangDungTran_8x

Ván Phỏm kế tiếp của DungTran_8x...

Vinagames CXQ