Ngôn ngữ

Ván Phỏm của EmKhoTX

Ngày Thắng Người chơi
01/29-dai_phatEmKhoTX
01/28-son_namEmKhoTX
01/25-HanhHoameo_vyEmKhoTXThichu_laai_
01/25-HanhHoaThichu_laai_EmKhoTXmeo_vy
01/25-HanhHoaEmKhoTX
01/25-balao84tohoaEmKhoTXXa_Em_KyNiem
01/25+balao84EmKhoTX
01/21+AAA007money_mikeEmKhoTX
01/21-AAA007EmKhoTXmoney_mike
Vinagames CXQ