Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của Filthy1986

Ngày Thắng Người chơi
01/20-Filthy1986MilwaukeeNhanGiaxanhua
01/20-rickyngtinhhongcanFilthy1986thammai65
01/20+rickyngthammai65Filthy1986tinhhongcan
01/20-rickyngtinhhongcanFilthy1986thammai65
01/20-rickyngthammai65Filthy1986tinhhongcan
01/20+rickyngtinhhongcanFilthy1986thammai65
01/20-rickyngthammai65Filthy1986tinhhongcan
01/20+rickyngtinhhongcanFilthy1986thammai65
01/20-rickyngthammai65Filthy1986tinhhongcan
01/20-rickyngxanhuaFilthy1986thammai65
01/20=rickyngthammai65Filthy1986xanhua
01/20-rickyngxanhuaFilthy1986thammai65
01/20-cc3coIvankaFilthy1986SaigonUsaa
01/20+cc3coFilthy1986Ivanka
01/17-ZzzMyTranzzZcc_hhFilthy1986alihan1985
01/17-ZzzMyTranzzZalihan1985Filthy1986cc_hh
01/17-ZzzMyTranzzZcc_hhFilthy1986alihan1985
01/17-ZzzMyTranzzZalihan1985Filthy1986cc_hh
01/17-ZzzMyTranzzZcc_hhFilthy1986alihan1985
01/17-ZzzMyTranzzZalihan1985Filthy1986cc_hh
01/17-ZzzMyTranzzZFilthy1986alihan1985
01/17-HoamuatimBogiaPasadenaFilthy1986
01/17-HoamuatimFilthy1986PasadenaBogia
01/17-hoaloiMr_Lam102K1234Filthy1986
01/17-hoaloiFilthy1986K1234Mr_Lam102
01/17-hoaloiMr_Lam102K1234Filthy1986
01/17+hoaloiFilthy1986K1234Mr_Lam102
01/17+hoaloiMr_Lam102K1234Filthy1986
01/17-C25_E44_F1Ha_ThuFilthy1986ying_yang_vn
01/17-C25_E44_F1Filthy1986Ha_Thu
01/17-ZzzMyTranzzZalihan1985Filthy1986xa_la
01/17+ZzzMyTranzzZxa_laFilthy1986alihan1985
01/17-ZzzMyTranzzZalihan1985Filthy1986xa_la
01/17-ZzzMyTranzzZxa_laFilthy1986alihan1985
01/17+ZzzMyTranzzZalihan1985Filthy1986xa_la
01/17-ZzzMyTranzzZalihan1985QuybachFilthy1986
01/17-ZzzMyTranzzZFilthy1986Quybachalihan1985
01/17-ZzzMyTranzzZalihan1985QuybachFilthy1986
01/17-ZzzMyTranzzZFilthy1986Quybachalihan1985
01/17-ZzzMyTranzzZalihan1985QuybachFilthy1986
01/17-ZzzMyTranzzZFilthy1986Quybachalihan1985
01/17+ZzzMyTranzzZXa_Em_KyNiemFilthy1986
01/17-ZzzMyTranzzZFilthy1986Xa_Em_KyNiem
01/17+ZzzMyTranzzZXa_Em_KyNiemFilthy1986
01/17+ZzzMyTranzzZthuy_andyFilthy1986Xa_Em_KyNiem
01/17=ZzzMyTranzzZFilthy1986thuy_andy
01/17-Filthy1986mojitotapchoi0007Vtn10water
01/17-Filthy1986Vtn10watertapchoi0007mojito
01/17-Filthy1986mojitotapchoi0007Vtn10water
01/17+Filthy1986mojito
01/17-Filthy1986Athanhthanhtamthoi999
01/17-ZzzMyTranzzZtamthoi999AthanhthanhFilthy1986
01/17-Filthy1986longtong1234thuy_andyhappymonday
01/17-Filthy1986happymondaythuy_andylongtong1234
01/17-Filthy1986happymonday
01/17-thuy_andyhieumeohaitangFilthy1986
01/17-thuy_andyFilthy1986haitanghieumeo
01/17-Filthy1986qui2305LocNguyen
01/17-Filthy1986LocNguyenlavanroihoaiqui2305
01/17-Filthy1986qui2305LocNguyen
01/17-langtu78tonyykhongthua11Filthy1986
01/17-langtu78Filthy1986khongthua11tonyy
01/17+langtu78tonyykhongthua11Filthy1986
01/17-langtu78Filthy1986khongthua11tonyy
01/17-langtu78tonyykhongthua11Filthy1986
01/17-Filthy1986shi_yiwweGiaitrilavui
01/17-Filthy1986Giaitrilavuiwweshi_yi
01/17-Filthy1986shi_yiwweGiaitrilavui
01/17+Filthy1986shi_yi
01/17-TigerpigletJessica5khanhdkFilthy1986
01/17-TigerpigletFilthy1986khanhdkJessica5
01/17-Filthy1986lap001_chausanMyMoclananh
01/17-Filthy1986Moclananh
01/17-Filthy1986Moclananh
01/17-TraiUSA77NgocDuongFilthy1986tonyy
01/17-Filthy1986ruiroluongsonbacapucino
01/16-Filthy1986capucinoluongsonbaruiro
01/16-kill_to_killNhanGiaFilthy1986impreza
01/16-kill_to_killimprezaFilthy1986NhanGia
01/16-kill_to_killNhanGiaFilthy1986impreza
01/16-kill_to_killimprezaFilthy1986NhanGia
01/16-Filthy1986Jessica5christina_kQuocNhan
01/16+Filthy1986QuocNhanchristina_kJessica5
01/16-Filthy1986choibai01x_mineCaphe2
01/16-Filthy1986MattNgminhthoaipro_killer
01/16+Filthy1986minhthoaiMattNg
01/16+Filthy1986MattNgminhthoaiLinda98
01/16-chau714IvankaFilthy1986thammai65
01/16+chau714thammai65Filthy1986Ivanka
01/16+chau714Filthy1986
01/16+chau714GiotSuongDEmFilthy1986tango_tx
01/16-chau714tango_txFilthy1986GiotSuongDEm
01/16+chau714Filthy1986tango_tx
01/16-chau714Filthy1986richard57KhangKa
01/16-chau714KhangKarichard57Filthy1986
01/16+KiepAnChoiFilthy1986Longtu67SaigonUsaa
01/16-Filthy1986thammai65Lamie74Yenlan88
01/16+Filthy1986Yenlan88Lamie74thammai65
01/16-Filthy1986thammai65Lamie74Yenlan88
01/16-Filthy1986thammai65

Ván Tiến Lên kế tiếp của Filthy1986...

Vinagames CXQ