Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của GiotSuongDEm

Ngày Thắng Người chơi
09/22-ngocdoanGiotSuongDEmGiaitrilavuiChuChiNhuoc1
09/22-ngocdoanChuChiNhuoc1GiotSuongDEm
Vinagames CXQ