Ngôn ngữ

Ván Phỏm của Jimmy_pham1

Ngày Thắng Người chơi
11/30+Jimmy_pham1scorpion
11/30+Jimmy_pham1Gau_nyscorpion
11/30-Jimmy_pham1scorpionGau_ny
11/30+Jimmy_pham1Gau_ny
11/30-Jimmy_pham1Gau_ny
11/30-Jimmy_pham1Gau_nytienchung
11/30+Jimmy_pham1Gau_ny
Vinagames CXQ