Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của Jokerlx

Ngày Thắng Người chơi
01/30-dcbaHa_ThuaulosangJokerlx
01/30-dcbaJokerlxaulosangHa_Thu
01/30-dcbaHa_ThuaulosangJokerlx
01/30+dcbaJokerlxaulosangHa_Thu
01/30-dcbaHa_ThuaulosangJokerlx
01/30-JokerlxHa_Thu
01/30-Ha_ThuJokerlx
01/30-JokerlxHa_Thu
01/30-Ha_ThuJokerlx
01/30-DavidDuJokerlxBrokenAngelHa_Thu
01/30-DavidDuHa_ThuBrokenAngelJokerlx
01/30-DavidDuJokerlxBrokenAngelHa_Thu
01/30-lola411Vtn10waterJokerlxSami99
01/30-lola411Sami99JokerlxVtn10water
01/30-lola411Vtn10waterJokerlxSami99
01/30-lola411Sami99JokerlxVtn10water
01/30-lola411Vtn10waterJokerlxSami99
01/30-lola411Sami99JokerlxVtn10water
01/30-lola411Vtn10waterJokerlxSami99
01/30-JokerlxDsm515
01/30-Dsm515Jokerlx
01/30-JokerlxDsm515
01/30+Dsm515Jokerlx
01/30+JokerlxDop_Thi_DopDsm515
01/30+cc_hhDsm515Dop_Thi_DopJokerlx
01/30-cc_hhJokerlxDop_Thi_DopDsm515
01/30+cc_hhDsm515Dop_Thi_DopJokerlx
01/30+cc_hhJokerlxDop_Thi_DopDsm515
01/30+cc_hhDsm515Dop_Thi_DopJokerlx
01/30+cc_hhJokerlxDop_Thi_DopDsm515
01/30-Dsm515Dop_Thi_DopJokerlx
01/30-JokerlxDop_Thi_DopDsm515
01/30-Dsm515Dop_Thi_DopJokerlx
01/30-JokerlxDop_Thi_DopDsm515
01/30-BaQueCaliDsm515Dop_Thi_DopJokerlx
01/30-BaQueCaliJokerlxDop_Thi_DopDsm515
01/30+JokerlxhamchoiFairfeldno5
01/30-JokerlxFairfeldno5hamchoi
01/30-JokerlxhamchoiFairfeldno5
01/30-Jokerlxbacthangban2Fairfeldno5hamchoi
01/30-JokerlxhamchoiFairfeldno5bacthangban2
01/30-Jokerlxbacthangban2Fairfeldno5hamchoi
01/30-JokerlxhamchoiFairfeldno5bacthangban2
01/30-Jokerlxbacthangban2Fairfeldno5hamchoi
01/30+JokerlxhamchoiFairfeldno5bacthangban2
01/30+Jokerlxbacthangban2Fairfeldno5hamchoi
01/30-JokerlxhamchoiFairfeldno5bacthangban2
01/30+Jokerlxbacthangban2Fairfeldno5hamchoi
01/30-JokerlxhamchoiFairfeldno5bacthangban2
01/30-Jokerlxbacthangban2Fairfeldno5hamchoi
01/30+JokerlxhamchoiFairfeldno5bacthangban2
01/30-Jokerlxbacthangban2Fairfeldno5hamchoi
01/30-JokerlxhamchoiFairfeldno5bacthangban2
01/30-Jokerlxbacthangban2Fairfeldno5hamchoi
01/30-JokerlxhamchoiFairfeldno5bacthangban2
01/30+Jokerlxbacthangban2Fairfeldno5hamchoi
01/30-JokerlxhamchoiFairfeldno5bacthangban2
01/30-Jokerlxbacthangban2Fairfeldno5hamchoi
01/30-JokerlxhamchoiFairfeldno5bacthangban2
01/29-JokerlxStonecoldJimmy88thanbai_F54
01/29-Jokerlxthanbai_F54Jimmy88Stonecold
01/29+JokerlxStonecoldJimmy88thanbai_F54
01/29+Jokerlxthanbai_F54Jimmy88Stonecold
01/29+JokerlxJimmy88
01/29+JokerlxJimmy88
01/29+JokerlxJimmy88
01/29+JokerlxJimmy88
01/29+JokerlxJimmy88
01/29-JokerlxJimmy88QueenDiamonD
01/29-JokerlxQueenDiamonDJimmy88
01/29-JokerlxJimmy88QueenDiamonD
01/29-JokerlxQueenDiamonDuttv123
01/29-Tinh_doi0222Huy82Noble3Jokerlx
01/29-Tinh_doi0222JokerlxNoble3Huy82
01/29+Tinh_doi0222Noble3Jokerlx
01/29-Tinh_doi0222JokerlxNoble3
01/29-Tinh_doi0222Noble3Jokerlx
01/29-Tinh_doi0222JokerlxNoble3Bonnie
01/29-Tinh_doi0222BonnieNoble3Jokerlx
01/29+Tinh_doi0222JokerlxNoble3Bonnie
01/29-Tinh_doi0222Jokerlx
01/29+Tinh_doi0222Jokerlxpro_killer
01/29-Tinh_doi0222pro_killerJokerlx
01/29-Tinh_doi0222Jokerlxpro_killer
01/29+Tinh_doi0222culipro_killerJokerlx
01/29+Tinh_doi0222Jokerlxpro_killerculi
01/29+Tinh_doi0222culipro_killerJokerlx
01/29-Tinh_doi0222Jokerlxpro_killer
01/29-Tinh_doi0222BidenLupro_killerJokerlx
01/29-Tinh_doi0222Jokerlxpro_killerBidenLu
01/29+Tinh_doi0222BidenLuJokerlx
01/29+culiJokerlxBidenLu
01/29-culiBidenLuJokerlx
01/29+culiJokerlxsivyhaBidenLu
01/29+culiBidenLusivyhaJokerlx
01/29+ry3ry3JokerlxsivyhaBidenLu
01/29-ry3ry3BidenLusivyhaJokerlx
01/29+ry3ry3Jokerlxsivyha
01/29-sivyhaJokerlx
01/29-Jokerlxsivyhary3ry3

Ván Tiến Lên kế tiếp của Jokerlx...

Vinagames CXQ