Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của KentNg

Ngày Thắng Người chơi
05/25-HoatrinhnuMyhanhlovelyThienLong24KentNg
05/25-HoatrinhnuKentNgThienLong24Myhanhlovely
05/25-HoatrinhnuMyhanhlovelyThienLong24KentNg
05/25-HoatrinhnuKentNgThienLong24Myhanhlovely
05/25-HoatrinhnuMyhanhlovelyThienLong24KentNg
05/25+HoatrinhnuKentNgThienLong24Myhanhlovely
05/25-HoatrinhnuMyhanhlovelyThienLong24KentNg
05/25-HoatrinhnuKentNgThienLong24Myhanhlovely
05/25-HoatrinhnuMyhanhlovelyThienLong24KentNg
05/25+phucbontuKentNg
05/25+MyhanhlovelyKentNg
05/25+MyhanhlovelyKentNg
05/25+KentNgMatNuaTy
05/25+KentNgMatNuaTy
05/25+KentNgMatNuaTy
05/25-KentNgMatNuaTy
05/25-KentNgMatNuaTyhuyenthoaiphucbontu
05/25-KentNgphucbontuhuyenthoaiMatNuaTy
05/25+KentNgMatNuaTyhuyenthoaiphucbontu
05/25+KentNgMatNuaTy
05/25+KentNgMatNuaTy
05/25+KentNgMatNuaTy
05/25-hoaithuong77Andywin09EndlesslyKentNg
05/25-hoaithuong77KentNgEndlesslyAndywin09
05/25-hoaithuong77Andywin09EndlesslyKentNg
05/24-hong_vinhKentNg
05/24+hong_vinhKentNg
05/24+hong_vinhKentNg
05/24-dkjames9KentNg
05/24=KentNgAnhbaHaoKiet
05/24-KentNgHaoKietAnhba
05/24+KentNgAnhbaHaoKiet
05/24-AnhbaKentNg
05/24=xtieu_daoxKentNgAnhba
05/24+hong_vinhAnhbaKentNgxtieu_daox
05/24+hong_vinhxtieu_daoxKentNgAnhba
05/24-hong_vinhAnhbaKentNgxtieu_daox
05/24-xtieu_daoxKentNgAnhba
05/24+AnhbaKentNgxtieu_daox
05/24-xtieu_daoxKentNgAnhba
05/24+suptacAnhbaKentNgxtieu_daox
05/24-montalbanKentNgCoGaiNgocMyhanhlovely
05/24-montalbanMyhanhlovelyCoGaiNgocKentNg
05/24-montalbanKentNgMyhanhlovely
05/24+montalbanKentNg
05/24-HoatrinhnuKentNg
05/24+HoatrinhnuKentNg
05/24+HoatrinhnuKentNg
05/24-HoatrinhnuKentNg
05/24-HoatrinhnuKentNg
05/24-Q_chimeneKentNgLone_Wolf
05/24-Q_Lone_WolfKentNgchimene
05/24+Q_chimeneKentNgLone_Wolf
05/24+Q_Lone_WolfKentNgchimene
05/24-hong_vinhChau_NguyenKentNg
05/24-hong_vinhKentNgChau_Nguyen
05/24-hong_vinhMyhanhlovelyChau_NguyenKentNg
05/24-hong_vinhKentNgMyhanhlovely
05/24-hong_vinhMyhanhlovelyKentNg
05/24-MyhanhlovelyKentNgNguoiayvatuiNguoiVoHinh_
05/24-MyhanhlovelyNguoiVoHinh_NguoiayvatuiKentNg
05/24-MyhanhlovelyKentNgNguoiayvatuiNguoiVoHinh_
05/24-MyhanhlovelyNguoiVoHinh_NguoiayvatuiKentNg
05/24+MyhanhlovelyKentNgNguoiayvatuiNguoiVoHinh_
05/24+MyhanhlovelyKentNg
05/24+MyhanhlovelyKentNg
05/24-MyhanhlovelyKentNg
05/24-MyhanhlovelyKentNg
05/24+MyhanhlovelyKentNg
05/23-tasayx2xtieu_daoxKentNgjennifer_181
05/23-tasayx2jennifer_181KentNgxtieu_daox
05/23-tasayx2xtieu_daoxKentNgjennifer_181
05/23-tasayx2jennifer_181KentNgxtieu_daox
05/23-tasayx2xtieu_daoxKentNgjennifer_181
05/23+tasayx2jennifer_181KentNgxtieu_daox
05/23-tasayx2xtieu_daoxKentNgjennifer_181
05/23-tasayx2jennifer_181KentNgxtieu_daox
05/23-tasayx2xtieu_daoxKentNgjennifer_181
05/23+tasayx2jennifer_181KentNg
05/23-tasayx2KentNgjennifer_181
05/23-tasayx2jennifer_181KentNg
05/23-tasayx2KentNgjennifer_181
05/23-tasayx2jennifer_181KentNgCoGaiNgoc
05/23-tasayx2CoGaiNgocKentNgjennifer_181
05/23-tasayx2jennifer_181KentNgCoGaiNgoc
05/23+tasayx2KentNgjennifer_181
05/23-KentNgxom_moi
05/23+KentNgxom_moi
05/23+KentNgxom_moi
05/23-KentNgxom_moi
05/23+KentNgxom_moi
05/23-STAY_N_PLAYcrushKentNgLamGiang
05/23-STAY_N_PLAYLamGiangKentNgcrush
05/23-STAY_N_PLAYcrushKentNgLamGiang
05/23-STAY_N_PLAYLamGiangKentNgcrush
05/23-STAY_N_PLAYcrushKentNgLamGiang
05/23+STAY_N_PLAYLamGiangKentNgcrush
05/23+STAY_N_PLAYcrushKentNgLamGiang
05/23-STAY_N_PLAYLamGiangKentNgcrush
05/23-STAY_N_PLAYKentNgLamGiang

Ván Tiến Lên kế tiếp của KentNg...

Vinagames CXQ