Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của Killsword

Ngày Thắng Người chơi
09/20-anh53Killswordquyhan64
09/20-anh53quyhan64Killsword
09/20-anh53Killswordryry34
09/20-anh53ryry34Killsword
09/20-anh53Killswordryry34
09/20-anh53Killsword
Vinagames CXQ