Ngôn ngữ

Ván Xì Dách của L0ngTu714

Ngày Thắng Người chơi
01/07-L0ngTu714hoaquy
01/07-L0ngTu714hoaquy
01/07-L0ngTu714hoaquy
01/07-L0ngTu714hoaquy
01/07-L0ngTu714hoaquy
01/07-L0ngTu714hoaquy
01/07-L0ngTu714hoaquy
Vinagames CXQ