Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của Miracle

Ngày Thắng Người chơi
05/18-Miraclebuikimbibo2477
05/18+Miraclebibo2477buikimmuaxuan08
05/18-Nuthanbai1Miracletaotholongtong1234
05/18-Nuthanbai1longtong1234taothoMiracle
Vinagames CXQ