Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của NhanGia

Ngày Thắng Người chơi
05/25-tuquykNhanGiawwechoibai01
05/25+tuquykchoibai01wweNhanGia
05/25-tuquykNhanGiawwechoibai01
05/25-tuquykchoibai01wweNhanGia
05/25-tuquykNhanGiawwechoibai01
05/25-tuquykchoibai01wweNhanGia
05/25-tuquykNhanGiawwechoibai01
05/25-tuquykchoibai01wweNhanGia
Vinagames CXQ