Ngôn ngữ

Ván Phỏm của Obama001

Ngày Thắng Người chơi
03/26-Obama001schuttersDeathmanMinhkhai
03/26+Obama001MinhkhaiDeathmanschutters
03/26=Obama001schuttersMinhkhai
03/26-Obama001Minhkhaisonde_VTschutters
03/26-bibongthe_kid96Obama001
03/26-bibongObama001the_kid96Xa_Em_KyNiem
03/26-bibongXa_Em_KyNiemthe_kid96Obama001
03/26-bibongObama001the_kid96Xa_Em_KyNiem
03/26-bibongXa_Em_KyNiemthe_kid96Obama001
03/26-bibongObama001the_kid96
03/26+bibongthe_kid96Obama001
03/26-bibongObama001the_kid96xuyenhoi
03/26-bibongxuyenhoithe_kid96Obama001
03/25-ThinhDinhjuliegirlhailua_czObama001
03/25-ThinhDinhObama001hailua_czjuliegirl
03/25-ThinhDinhjuliegirlhailua_czObama001
03/25-ThinhDinhObama001hailua_czjuliegirl
03/25+ThinhDinhObama001
03/25-HoquyObama001Danhchanvietlottt
03/25-HoquyDanhchanObama001
03/25=HoquyObama001
03/25+HoquyObama001
03/25-DogphgNDDObama001bibong
03/25-DogphgbibongObama001NDD
03/25+DogphgNDDObama001bibong
03/25-DogphgbibongObama001NDD
03/25-DogphgNDDObama001bibong
03/25-DogphgbibongObama001NDD
03/25+DogphgNDDObama001bibong
03/25-DogphgbibongObama001NDD
03/25-bibachnguyenthao6bibongObama001
03/25=bibachObama001bibongnguyenthao6
03/25+bibachnguyenthao6bibongObama001
03/25-bibachObama001bibongnguyenthao6
03/25-bibachnguyenthao6bibongObama001
03/25=bibachObama001bibong
03/25-tranbinh1989bibachbibongObama001
03/25+tranbinh1989Obama001bibongbibach
03/25-tranbinh1989bibachPnguyenObama001
03/25=tranbinh1989Obama001Pnguyenbibach
03/25+tranbinh1989bibachPnguyenObama001
03/25-tranbinh1989Obama001Pnguyenbibach
03/25-tranbinh1989bibachPnguyenObama001
03/25-mucdongangia10cct_03Obama001
03/25-mucdongObama001cct_03angia10
03/25-mucdongangia10cct_03Obama001
03/25-mucdongObama001cct_03angia10
03/25-mucdongangia10cct_03Obama001
03/25-mucdongObama001cct_03angia10
03/25-mucdongangia10cct_03Obama001
03/25-mucdongObama001cct_03angia10
03/25-mucdongangia10cct_03Obama001
03/24-tvtObama001AlCapone1JUN
03/24+tvtJUNObama001
03/24-tvtObama001Heo_rungJUN
03/24-tvtJUNHeo_rungObama001
03/24+tvtObama001Heo_rungJUN
03/24=tvtJUNHeo_rungObama001
03/24-tvtObama001Heo_rungJUN
03/24+tvtJUNGau_nyObama001
03/24-tvtObama001Gau_nyJUN
03/24-tvtJUNGau_nyObama001
03/24+Thuy_lunObama001Gau_nyJUN
03/24-Thuy_lunJUNGau_nyObama001
03/24+Thuy_lunObama001Gau_ny
03/24+Thuy_lunGau_nyObama001
03/24=Thuy_lunObama001
03/24+Thuy_lunObama001
03/24-sonde_VTObama001Andy_PhamTygolbuon
03/24+sonde_VTTygolbuonAndy_PhamObama001
03/24+sonde_VTObama001Andy_PhamTygolbuon
03/24-sonde_VTTygolbuonAndy_PhamObama001
03/24-sonde_VTObama001Andy_PhamTygolbuon
03/24+sonde_VTTygolbuonAndy_PhamObama001
03/24-sonde_VTObama001Andy_PhamTygolbuon
03/24-sonde_VTTygolbuonAndy_PhamObama001
03/24-sonde_VTObama001Andy_Pham
03/24+sonde_VTben_do_chieuAndy_PhamObama001
03/24-sonde_VTObama001Andy_Phamben_do_chieu
03/24-sonde_VTben_do_chieuAndy_PhamObama001
03/24-sonde_VTObama001
03/24+sonde_VTObama001
03/24-Than_paiObama001Igor389ltcot
03/24-Than_pailtcotIgor389Obama001
03/24+Than_paiObama001Igor389ltcot
03/24-Than_pailtcotIgor389Obama001
03/24=Than_paiObama001Igor389ltcot
03/24+Than_pailtcotgauvenObama001
03/24+Than_paiObama001gauvenltcot
03/24+Than_pailtcotgauvenObama001
03/24-Than_paiObama001gauvenltcot
03/24-Than_pailtcotgauvenObama001
03/24-hoang_hai_05Obama001thanhlieuSNGLehien
03/24-hoang_hai_05LehienthanhlieuSNGObama001
03/24-hoang_hai_05Obama001Lehien
03/24-hoang_hai_05LehienVanKiepSauObama001
03/24+hoang_hai_05Obama001VanKiepSauLehien
03/24=hoang_hai_05LehienVanKiepSauObama001
03/24+hoang_hai_05Obama001VanKiepSauLehien
03/24=hoang_hai_05Obama001

Ván Phỏm kế tiếp của Obama001...

Vinagames CXQ