Ngôn ngữ

Ván Đô Mi Nô của Orchidee_21

Ngày Thắng Người chơi
09/28-Minh_BiDongduahaugcOrchidee_21
09/23-Orchidee_21Langthang_TBTranVi
09/23-Orchidee_21Langthang_TBTranVi
09/23-Orchidee_21Langthang_TBTranVi
Vinagames CXQ