Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của Phuong1986

Ngày Thắng Người chơi
07/23-vuonrauxanhngoclong4Phuong1986C25_E44_F1
07/23-vuonrauxanhC25_E44_F1Phuong1986ngoclong4
07/23=vuonrauxanhngoclong4Phuong1986C25_E44_F1
07/23-vuonrauxanhC25_E44_F1Phuong1986
07/23-vuonrauxanhPhuong1986C25_E44_F1
07/23-vuonrauxanhC25_E44_F1Phuong1986
07/21-thuquynhPhuong1986thuy_andy
07/21+thuquynhthuy_andyPhuong1986
07/21+thuquynhPhuong1986thuy_andydinhkim
07/21-thuquynhdinhkimthuy_andyPhuong1986
07/20-thuquynhPhuong1986thuy_andydinhkim
07/20-thuquynhdinhkimthuy_andyPhuong1986
07/20-nat2000Phuong1986DungTienTHUGS_LIFE
07/20-nat2000THUGS_LIFEDungTienPhuong1986
07/20-nat2000Phuong1986DungTienTHUGS_LIFE
07/20-nat2000THUGS_LIFEDungTienPhuong1986
07/20-nat2000Phuong1986DungTienTHUGS_LIFE
07/20-nat2000THUGS_LIFEDungTienPhuong1986
07/18+monkeyking3Phuong1986quy123
07/18+monkeyking3quy123Phuong1986xxxmanxxx
07/18+monkeyking3xxxmanxxxPhuong1986quy123
07/18-monkeyking3quy123Phuong1986xxxmanxxx
07/18+monkeyking3Phuong1986quy123
07/18-monkeyking3quy123Phuong1986
07/18+monkeyking3Phuong1986quy123
07/17-salamanionithanhPhuong1986TThuongLan
07/17-salamaniTThuongLanPhuong1986onithanh
07/17+salamaniPhuong1986TThuongLan
07/17+salamaniPhuong1986
07/16+DariusSeamonkeyking3Phuong1986hai_le2005
07/16+DariusSeahai_le2005Phuong1986monkeyking3
07/16-DariusSeamonkeyking3Phuong1986hai_le2005
07/16-DariusSeahai_le2005Phuong1986monkeyking3
07/15-onithanhTonitesocoldPhuong1986
07/15+onithanhdao1970Phuong1986Tonitesocold
07/15+masax7_Bi_LongPhuong1986St
07/15-masaStPhuong1986x7_Bi_Long
07/15-masax7_Bi_LongPhuong1986St
07/15-ConDayNoiNhoonithanhPhuong1986tn
07/15-ConDayNoiNhotnPhuong1986onithanh
07/15-ConDayNoiNhoonithanhPhuong1986tn
07/15-ConDayNoiNhotnPhuong1986onithanh
07/15+ConDayNoiNhoonithanhPhuong1986
07/15-ConDayNoiNhoPhuong1986onithanh
07/15+ConDayNoiNhoonithanhPhuong1986
07/13-TammyPhuong1986tnjapan79
07/13-Tammyjapan79tnPhuong1986
07/13-TammyPhuong1986tnjapan79
07/13-Tammyjapan79tnPhuong1986
07/13-TammyPhuong1986tnjapan79
07/13-TammytnPhuong1986
07/13-TammyPhuong1986tn
07/13-TammytnPhuong1986
07/13+TammyPhuong1986tn
07/13+TammyVuiveBenAnhtnPhuong1986
07/11-quy123Phuong1986onithanhGiaitrilavui
07/11-quy123GiaitrilavuionithanhPhuong1986
07/11-quy123Phuong1986onithanhGiaitrilavui
07/11+quy123GiaitrilavuionithanhPhuong1986
07/11-quy123Phuong1986onithanhGiaitrilavui
07/11+quy123GiaitrilavuionithanhPhuong1986
07/11-quy123Phuong1986onithanhGiaitrilavui
07/11-quy123GiaitrilavuionithanhPhuong1986
07/11+quy123Phuong1986onithanhGiaitrilavui
Vinagames CXQ