Ngôn ngữ

Ván Xập Xám của Sun_Em_2901

Ngày Thắng Người chơi
05/14-gai_baodemsureSun_Em_2901hobao
05/08-phuongkySun_Em_2901tieungoc89Thien_Trang6
05/08=phuongkySun_Em_2901tieungoc89Thien_Trang6
05/04-Bom_HenGioO_GiaBuiDoiSun_Em_2901
05/04=Bom_HenGioO_GiaBuiDoiSun_Em_2901
05/04+Bom_HenGioO_GiaBuiDoiSun_Em_2901
05/04-Bom_HenGioO_GiaBuiDoiSun_Em_2901
Vinagames CXQ