Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của UtXin15

Ngày Thắng Người chơi
11/25-nguoitinhnhoUtXin15Ngongomilitary
11/25-nguoitinhnhomilitaryNgongoUtXin15
11/25-nguoitinhnhoUtXin15Ngongomilitary
11/25-Xx_Joker_xXmtvtUtXin15
11/25-Xx_Joker_xXmilitaryUtXin15mtvt
11/25+Xx_Joker_xXmtvtUtXin15military
11/25+Xx_Joker_xXmilitaryUtXin15mtvt
11/25-Xx_Joker_xXmtvtUtXin15military
11/25-Xx_Joker_xXmilitaryUtXin15mtvt
11/25+Xx_Joker_xXmtvtUtXin15military
11/25-Xx_Joker_xXemiliepUtXin15mtvt
11/25+Xx_Joker_xXmtvtUtXin15emiliep
11/25+Xx_Joker_xXemiliepUtXin15mtvt
11/25+Xx_Joker_xXmtvtUtXin15emiliep
11/25-Xx_Joker_xXemiliepUtXin15mtvt
11/25-Xx_Joker_xXmtvtUtXin15emiliep
11/25-BaloBEtinaUtXin15US78
11/25-BaloUS78UtXin15BEtina
11/25-BaloBEtinaUtXin15US78
11/25+BaloUtXin15BEtina
11/25-BaloBEtinaUtXin15emiliep
11/25-lanhuynh88sghellovnTimeupUtXin15
11/25-lanhuynh88sgUtXin15Timeuphellovn
11/25+lanhuynh88sghellovnTimeupUtXin15
11/25-T2hobaodenUtXin15
11/25-T2UtXin15hobaoden
11/25-T2hobaodenUtXin15
11/25-T2UtXin15hobaoden
11/25+Forget_M_NothobaodenUtXin15
11/23-jennypham95UtXin15gaucon12BidenLu
11/23-jennypham95UtXin15
11/23+vuonchuoidotanUtXin15
11/23-vuonchuoiUtXin15dotan
11/23-vuonchuoidotanUtXin15
11/23-vuonchuoiUtXin15dotan
11/23+vuonchuoiUtXin15
11/23-lienyeuUtXin15Audien
11/23+hai_le2005AudienUtXin15lienyeu
11/23+hai_le2005lienyeuUtXin15
11/23+hai_le2005tony1961UtXin15lienyeu
11/23-hai_le2005lienyeuUtXin15tony1961
11/23+hai_le2005tony1961UtXin15lienyeu
11/23-hai_le2005lienyeuUtXin15tony1961
11/23-hai_le2005tony1961UtXin15lienyeu
11/23+hai_le2005lienyeuUtXin15tony1961
11/23-daicahuyetmaoliviannoahUtXin15
11/23+K1234hai_le2005UtXin15T2
11/23-leo1965UtXin15VuaLuoiNICO
11/23-leo1965NICOVuaLuoiUtXin15
11/23+leo1965UtXin15VuaLuoiNICO
11/23+leo1965NICOVuaLuoiUtXin15
11/23-Canhsat_113UtXin15
11/23+Canhsat_113UtXin15
11/23+Canhsat_113UtXin15
11/23-UtXin15hamchoiVuaLuoiNICO
11/23+painted_wingNiedaxMaster2johnUtXin15
11/23+painted_wingUtXin15Master2johnNiedax
11/23-painted_wingNiedaxMaster2johnUtXin15
11/23-painted_wingUtXin15Master2johnNiedax
11/23-NiedaxMaster2johnUtXin15
11/23+tonnynghia66UtXin15Master2johnNiedax
11/23-tonnynghia66NiedaxMaster2johnUtXin15
11/23-tonnynghia66UtXin15Master2johnNiedax
11/23-tonnynghia66NiedaxMaster2johnUtXin15
11/23-tonnynghia66UtXin15Master2johnmilitary
11/23-vntigerlap001_UtXin15tonnynghia66
11/23-vntigertonnynghia66UtXin15lap001_
11/23-vntigerlap001_UtXin15tonnynghia66
11/23-vntigertonnynghia66UtXin15lap001_
11/23-vntigerUtXin15tonnynghia66
11/23-vntigerUtXin15tonnynghia66
11/23-vntigerUtXin15onetonnynghia66
11/23-vntigertonnynghia66oneUtXin15
11/23-vntigerUtXin15tonnynghia66
11/23+vntigertonnynghia66UtXin15
11/23+vntigerUtXin15onetonnynghia66
11/23+vntigertonnynghia66oneUtXin15
11/23+vntigerUtXin15tonnynghia66
11/23+vntigertonnynghia66UtXin15
11/22-anh4langSaigonUsaComelUtXin15
11/22-anh4langUtXin15ComelSaigonUsa
11/22-anh4langCam92869ComelUtXin15
11/22-anh4langUtXin15ComelCam92869
11/22-anh4langCam92869UtXin15
11/22-anh4langUtXin15Cam92869
11/22+anh4langUtXin15
11/22+anh4langUtXin15
11/22+anh4langUtXin15
11/22+anh4langUtXin15thanhkimdoicobac888
11/22-UtXin15King_sniperhunglam49
11/22-UtXin15K1234hunglam49King_sniper
11/22-UtXin15King_sniperhunglam49K1234
11/22-UtXin15K1234hunglam49King_sniper
11/22-Kirbstonnam1956donutdoeUtXin15
11/22-UtXin15donutdoeplaylikehell
11/22-UtXin15playlikehelldonutdoe
11/22-UtXin15thuaroi1234donutdoeplaylikehell
11/22-UtXin15playlikehelldonutdoethuaroi1234
11/22-UtXin15thuaroi1234donutdoeplaylikehell
11/22-UtXin15playlikehelldonutdoethuaroi1234

Ván Tiến Lên kế tiếp của UtXin15...

Vinagames CXQ