Ngôn ngữ

Ván Bài Xệp của Xa_xa

Ngày Thắng Người chơi
07/16-xigaXiMuoi123Xa_xa
07/16-xigaXiMuoi123Xa_xa
07/16-xigaXiMuoi123Xa_xa
07/16+xigaXiMuoi123Xa_xa
07/16-xigaXiMuoi123Xa_xa
07/16-xigaXiMuoi123Xa_xa
07/16-xigaXiMuoi123Xa_xa
07/16+xigaXiMuoi123Xa_xa
07/16-xigaXiMuoi123Xa_xa
07/16-xigaXiMuoi123Xa_xa
07/16+xigaXiMuoi123Xa_xa
07/16-xigaXiMuoi123Xa_xa
07/16-xigaXiMuoi123Xa_xa
07/16-xigaXiMuoi123Xa_xa
07/16+xigaXiMuoi123Xa_xa
07/16-xigaXiMuoi123Xa_xa
07/16-xigaXiMuoi123Xa_xa
07/16-xigaXiMuoi123Xa_xa
07/12-Xa_xaTrajTjmBanggPhuong1986
07/12-Xa_xaTrajTjmBanggLuckyTiger
07/11+Xa_xaTrajTjmBanggLuckyTiger
07/11-Xa_xaTrajTjmBanggLuckyTiger
07/11+pmloananhmpXa_xa
07/11-pmloananhmpXa_xa
07/11-pmloananhmpXa_xa
07/11+pmloananhmpXa_xa
07/11-Xa_xaDat_Ma_Su_ToTinhkhuccn_
07/11-Xa_xaDat_Ma_Su_ToTinhkhuccn_
07/11-Xa_xaDat_Ma_Su_ToTinhkhuccn_
07/11=Xa_xaDat_Ma_Su_ToTinhkhuccn_
07/11=Xa_xaDat_Ma_Su_ToTinhkhuccn_
07/11-Xa_xaDat_Ma_Su_ToTinhkhuccn_
07/11-Xa_xaDat_Ma_Su_ToTinhkhuccn_
07/11+Xa_xaDat_Ma_Su_ToTinhkhuccn_
07/11-Xa_xaDat_Ma_Su_ToTinhkhuccn_
07/11-Xa_xaDat_Ma_Su_ToTinhkhuccn_
07/11-Xa_xaDat_Ma_Su_ToTinhkhuccn_
07/11-Xa_xaDat_Ma_Su_ToTinhkhuccn_
07/11-Xa_xaDat_Ma_Su_ToTinhkhuccn_
07/11+Xa_xaDat_Ma_Su_ToTinhkhuccn_
07/11+Xa_xaDat_Ma_Su_ToTinhkhuccn_
07/11+Xa_xaDat_Ma_Su_ToTinhkhuccn_
07/11-Xa_xaDat_Ma_Su_ToTinhkhuccn_
07/11+Xa_xaDat_Ma_Su_ToTinhkhuccn_
07/11-Xa_xaDat_Ma_Su_ToTinhkhuccn_
07/11+Xa_xaDat_Ma_Su_ToTinhkhuccn_
07/11+Xa_xaDat_Ma_Su_To
07/11-Xa_xaPhuong1986
07/11-Xa_xaHoanlinh2Phuong1986
07/11-Xa_xaHoanlinh2Phuong1986
07/11-Xa_xaHoanlinh2Phuong1986
07/11-Xa_xaHoanlinh2Phuong1986
07/10-Xa_xaHoanlinh2Phuong1986
07/10-Xa_xaHoanlinh2Phuong1986
07/10=Xa_xaHoanlinh2Phuong1986
07/10-Xa_xaHoanlinh2Phuong1986
07/10-Xa_xaHoanlinh2Phuong1986
07/10-Xa_xaHoanlinh2BungBuDitTeo
07/10+Xa_xaHoanlinh2BungBuDitTeo
07/10-Xa_xaHoanlinh2BungBuDitTeo
07/10+Xa_xaHoanlinh2BungBuDitTeo
07/10+Xa_xaHoanlinh2BungBuDitTeo
07/10-Xa_xaHoanlinh2BungBuDitTeo
07/10-Xa_xaHoanlinh2
07/10-Hoanlinh1juventusfcXa_xa
07/10+Hoanlinh1Xa_xa
07/10+Hoanlinh1Xa_xa
07/10-Hoanlinh1Xa_xa
07/10+Hoanlinh1Xa_xa
07/10+Hoanlinh1AAA007Xa_xa
07/10+Hoanlinh1AAA007Xa_xa
07/10-Hoanlinh1AAA007Xa_xa
07/10+Hoanlinh1Xa_xa
07/10+Hoanlinh1Xa_xa
07/10+Hoanlinh1Xa_xa
07/10-Hoanlinh1Xa_xa
07/10-SolacDat_Ma_Su_ToXa_xa
07/10-SolacDat_Ma_Su_ToXa_xa
07/10-SolacDat_Ma_Su_ToXa_xa
07/09+Xa_xaHTVinhchau
07/09+Xa_xaHTVinhchau
07/09-Hoanlinh3Xa_xaHTVinhchau
07/09+Hoanlinh3Xa_xaHTVinhchau
07/09+Hoanlinh3Xa_xa
07/09+Hoanlinh3Xa_xa
07/09+Hoanlinh3Xa_xa
07/09-Hoanlinh3Xa_xa
07/09-Hoanlinh3Xa_xaWestridge
07/09-Hoanlinh3Xa_xaWestridge
07/09-Hoanlinh3Xa_xaWestridge
07/09+Hoanlinh3Xa_xa
07/09+Hoanlinh3Xa_xa
07/09+Phuong1986Xa_xa
07/09+Phuong1986Xa_xacaothuvolam
07/09+Phuong1986Xa_xacaothuvolam
07/09+Phuong1986Xa_xacaothuvolam
07/09-Phuong1986Xa_xacaothuvolam
07/09-Phuong1986Xa_xacaothuvolam
07/09+Phuong1986Xa_xacaothuvolam
07/09+Phuong1986Xa_xacaothuvolam

Ván Bài Xệp kế tiếp của Xa_xa...

Vinagames CXQ