Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của anhsandiego

Ngày Thắng Người chơi
12/02-Ellie2017thienthienXI_XON_KETUIanhsandiego
12/02-Ellie2017anhsandiegoXI_XON_KETUI
12/02+Ellie2017sonnguyen906XI_XON_KETUIanhsandiego
12/02+Ellie2017anhsandiegoXI_XON_KETUIsonnguyen906
12/02+Ellie2017sonnguyen906XI_XON_KETUIanhsandiego
12/02-Ellie2017anhsandiegoXI_XON_KETUIsonnguyen906
12/02-Ellie2017sonnguyen906XI_XON_KETUIanhsandiego
12/02-Ellie2017anhsandiegoXI_XON_KETUIsonnguyen906
12/02-Ellie2017sonnguyen906XI_XON_KETUIanhsandiego
12/02-Ellie2017anhsandiegoXI_XON_KETUIsonnguyen906
12/02-Ellie2017sonnguyen906XI_XON_KETUIanhsandiego
12/02+Ellie2017anhsandiegoXI_XON_KETUIsonnguyen906
12/02+Ellie2017sonnguyen906XI_XON_KETUIanhsandiego
12/02+Ellie2017anhsandiegoXI_XON_KETUIsonnguyen906
12/02-Ellie2017sonnguyen906XI_XON_KETUIanhsandiego
12/02+Ellie2017anhsandiegoXI_XON_KETUIsonnguyen906
12/02+Ellie2017sonnguyen906XI_XON_KETUIanhsandiego
12/02-Ellie2017anhsandiegoXI_XON_KETUIsonnguyen906
12/02+Ellie2017sonnguyen906XI_XON_KETUIanhsandiego
12/02-Ellie2017anhsandiegoXI_XON_KETUIsonnguyen906
11/29-aznc2ktuannguyenWard3nnanhsandiego
11/29+aznc2kanhsandiegoWard3nntuannguyen
11/29+aznc2ktuannguyenWard3nnanhsandiego
11/29-aznc2kanhsandiegoWard3nntuannguyen
11/29-aznc2ktuannguyenWard3nnanhsandiego
11/29+anhsandiegoWard3nntuannguyen
11/29+KholamtatuannguyenWard3nnanhsandiego
11/29-KholamtaanhsandiegoWard3nntuannguyen
11/29-KholamtatuannguyenWard3nnanhsandiego
11/29+KholamtaanhsandiegoWard3nntuannguyen
11/29-KholamtatuannguyenWard3nnanhsandiego
11/29-KholamtaanhsandiegoWard3nntuannguyen
11/29-KholamtatuannguyenWard3nnanhsandiego
11/29+anhsandiegoWard3nntuannguyen
11/29-tuannguyenWard3nnanhsandiego
11/29-StoneManUSAanhsandiegoWard3nntuannguyen
11/25-phuong647wweanhsandiegojohnnyQLD
11/25-phuong647johnnyQLDanhsandiegowwe
11/25-phuong647wweanhsandiegojohnnyQLD
11/25+phuong647johnnyQLDanhsandiegowwe
11/25-phuong647wweanhsandiegojohnnyQLD
11/25-phuong647anhsandiegowwe
Vinagames CXQ