Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của bactrungnam

Ngày Thắng Người chơi
05/14-Mooraznc2kbactrungnam
05/14-Moorbactrungnamaznc2k
05/14-Mooraznc2kbactrungnam
05/14+Moorbactrungnamaznc2kncongtam
05/14-Moorncongtamaznc2kbactrungnam
05/14-Moorbactrungnamaznc2kncongtam
Vinagames CXQ