Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên Hồng Kông của bathuong1

Ngày Thắng Người chơi
05/28-WinnerTony1738bathuong1
05/28+Winnerbathuong1Tony1738
05/28-WinnerTony1738bathuong1
05/28-Winnerbathuong1Tony1738
05/28-WinnerTony1738bathuong1
05/28+Winnerbathuong1Tony1738
05/28-WinnerTony1738bathuong1
05/28-Winnerbathuong1Tony1738
05/28+WinnerTony1738bathuong1
05/28-Winnerbathuong1Tony1738
05/28-WinnerTony1738bathuong1
05/28-Winnerbathuong1Tony1738
05/28-Winnerbathuong1
Vinagames CXQ