Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của damtran

Ngày Thắng Người chơi
03/28-UtviXalangsangveNoble3damtran
03/28-UtvidamtranNoble3Xalangsangve
03/28=UtvikienchuaNoble3damtran
03/28-UtvidamtranNoble3kienchua
03/28-UtvikienchuaNoble3damtran
03/28-UtvidamtranNoble3kienchua
03/28-UtvikienchuaNoble3damtran
03/28-UtvidamtranNoble3kienchua
03/28-UtvikienchuaNoble3damtran
03/28-UtvidamtranNoble3kienchua
03/28+UtvikienchuaNoble3damtran
03/28+UtvidamtranNoble3kienchua
03/28-UtvikienchuaNoble3damtran
03/28-UtvidamtranNoble3kienchua
03/28=UtvikienchuaNoble3damtran
03/28-UtvidamtranNoble3kienchua
03/28+UtvikienchuaNoble3damtran
03/28+UtvidamtranNoble3kienchua
03/28-Loanbuidamtrandiem_phucCovic
03/28-LoanbuiCovicdiem_phucdamtran
03/28-Loanbuidamtrandiem_phucCovic
03/28-LoanbuiCovicdiem_phucdamtran
03/27-kiwwicachepvangThienTrangdamtran
03/27+kiwwidamtrancachepvang
03/27-DOI_MOI16Tina1001damtranThienTrang
03/27-DOI_MOI16ThienTrangdamtranTina1001
03/27+DOI_MOI16Tina1001damtran
03/27+DOI_MOI16damtranTina1001
03/27-DOI_MOI16Tina1001damtranjeffrey
03/27-mdmdamtranNightwalkerho_nhu_thuy
03/27-mdmho_nhu_thuydamtran
03/27-Nhavodichdannytran911damtrantonnynghia66
03/27-Nhavodichtonnynghia66damtrandannytran911
03/27-Nhavodichdannytran911damtrantonnynghia66
03/27-Nhavodichtonnynghia66damtran
03/27+Nhavodichho_nhu_thuydamtrantonnynghia66
03/27-Nhavodichtonnynghia66damtranho_nhu_thuy
03/27-Nhavodichho_nhu_thuydamtrantonnynghia66
03/27-Losing3Mdamtran
03/27+ThienTrangdamtranLosing3M
03/27-Losing3Mdamtran
03/27+damtranLosing3M
03/27+Losing3Mdamtran
03/27+coldman1021damtranlusubu12Losing3M
03/27-coldman1021Losing3Mlusubu12damtran
03/27-coldman1021damtranlusubu12Losing3M
03/27-coldman1021Losing3Mlusubu12damtran
03/27-coldman1021damtranlusubu12Losing3M
03/27-coldman1021Losing3Mlusubu12damtran
03/27-coldman1021damtranlusubu12Losing3M
03/27-coldman1021Losing3Mlusubu12damtran
03/27-coldman1021damtranlusubu12Losing3M
03/27-coldman1021Losing3Mlusubu12damtran
03/27-coldman1021damtranlusubu12Losing3M
03/27-coldman1021Losing3Mlusubu12damtran
03/27-coldman1021damtranlusubu12Losing3M
03/27-coldman1021Losing3Mlusubu12damtran
03/27-coldman1021damtranlusubu12Losing3M
03/27+coldman1021damtran
03/27-Phuckhang16damtrancanhco554
03/27+Phuckhang16canhco554damtrandungvu59
03/27-Phuckhang16damtrancanhco554
03/27-Phuckhang16canhco554damtran
03/27+Phuckhang16damtrancanhco554
03/27-Phuckhang16canhco554damtran
03/27-Phuckhang16VienNgoThdamtrancanhco554
03/27-Phuckhang16canhco554damtranVienNgoTh
03/27+Phuckhang16VienNgoThdamtrancanhco554
03/27-Phuckhang16canhco554damtranVienNgoTh
03/27-Phuckhang16VienNgoThdamtrancanhco554
03/27-Phuckhang16canhco554damtranVienNgoTh
03/27-Phuckhang16VienNgoThdamtrancanhco554
03/27-Phuckhang16canhco554damtranVienNgoTh
03/27+Phuckhang16damtrancanhco554
03/27+Phuckhang16canhco554damtran
03/27-Phuckhang16damtrancanhco554
03/27+Phuckhang16canhco554Cayhuongnuidamtran
03/27-Phuckhang16damtranCayhuongnuicanhco554
03/27-Phuckhang16canhco554Cayhuongnuidamtran
03/27-Phuckhang16damtranCayhuongnuicanhco554
03/27-Phuckhang16canhco554Cayhuongnuidamtran
03/27-Phuckhang16damtranCayhuongnuicanhco554
03/27-Phuckhang16canhco554Cayhuongnuidamtran
03/27+Phuckhang16damtranUtvicanhco554
03/27+Phuckhang16canhco554Utvidamtran
03/27+Phuckhang16damtranUtvicanhco554
03/27+Phuckhang16canhco554Utvidamtran
03/27+Phuckhang16damtranUtvicanhco554
03/27-Phuckhang16canhco554Utvidamtran
03/27+Phuckhang16damtranUtvicanhco554
03/27-Phuckhang16canhco554Utvidamtran
03/27+Phuckhang16damtranUtvicanhco554
03/27+Phuckhang16canhco554Utvidamtran
03/27-Phuckhang16damtranUtvi
03/27-Phuckhang16Utvidamtran
03/27-Phuckhang16damtranUtvihamvui102008
03/27-Phuckhang16hamvui102008Utvidamtran
03/27-Phuckhang16damtranUtvihamvui102008
03/27-thanbai_F54mdmSoledaddamtran
03/27-thanbai_F54damtranSoledadmdm

Ván Tiến Lên kế tiếp của damtran...

Vinagames CXQ