Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của ducquynh1

Ngày Thắng Người chơi
05/19-toanleLien_HoustonTRACI_BASIAducquynh1
05/19-toanleducquynh1TRACI_BASIALien_Houston
05/19-toanleducquynh1
05/19-toanleducquynh1
05/19+toanleducquynh1
05/19+toanleducquynh1
05/19+toanleducquynh1
05/19-toanleducquynh1
05/19=toanleducquynh1
05/19-toanleducquynh1
05/19+toanleducquynh1
05/19-toanleducquynh1
05/19-CoGaiNgocducquynh1
05/19-CoGaiNgocducquynh1
05/19-CoGaiNgocducquynh1
05/19+CoGaiNgocducquynh1
05/19-timmyle66ChemTour123ducquynh1NoLove
05/19-timmyle66NoLoveducquynh1ChemTour123
05/19+timmyle66ChemTour123ducquynh1
05/19+timmyle66Ohienglanhducquynh1ChemTour123
05/19-timmyle66ducquynh1Ohienglanh
05/19-timmyle66Ohienglanhducquynh1
05/19+timmyle66ducquynh1Ohienglanh
05/19+timmyle66Ohienglanhducquynh1
05/19=timmyle66vanducquynh1Ohienglanh
05/19+timmyle66Ohienglanhducquynh1van
05/18-tasayxigarickyngducquynh1
05/18-tasayducquynh1
05/18-tasayducquynh1
05/18+tasayducquynh1
05/18-onithanhducquynh1xigaThuy_lun
05/18-playgamesducquynh1MiiNatomynguyen72
05/18-playgamestomynguyen72MiiNaducquynh1
05/18-playgamesducquynh1MiiNatomynguyen72
05/18+playgamesMiiNaducquynh1
05/18+playgamesducquynh1MiiNa
05/18+playgamesMiiNaducquynh1
05/18-LinMingworc06ducquynh1trungdang007
05/18-LinMingtrungdang007ducquynh1worc06
05/18-sam_leLinMingducquynh1britney76
05/18-sam_lebritney76ducquynh1LinMing
05/17-ducquynh1jennifer_181tienchungNoWomanNoCry
05/17-ducquynh1NoWomanNoCrytienchungjennifer_181
05/17-ducquynh1jennifer_181tienchungNoWomanNoCry
05/17+ducquynh1NoWomanNoCrytienchungjennifer_181
05/17+ducquynh1tienchungNoWomanNoCry
05/17+ducquynh1NoWomanNoCrytienchungChanTroi_Tim
05/17+ducquynh1ChanTroi_TimtienchungNoWomanNoCry
05/17-ducquynh1tienchung
05/16-HaoKietducquynh1tieungoc89KentNg
05/16-HaoKietKentNgtieungoc89ducquynh1
05/16+HaoKietducquynh1tieungoc89KentNg
05/16-HaoKietKentNgtieungoc89ducquynh1
05/16-HaoKietducquynh1tieungoc89KentNg
05/16+HaoKietKentNgducquynh1
05/16-HaoKietducquynh1KentNg
05/16+HaoKietducquynh1
05/16-HaoKietducquynh1
05/16-worc06ducquynh1
05/16-vovinhducquynh1bokho
05/16-vovinhbokhoducquynh1
Vinagames CXQ