Ngôn ngữ

Ván Đô Mi Nô của giongbao

Ngày Thắng Người chơi
07/17-Ti_Vuangocnga55birdygiongbao
07/17=Ti_Vuangocnga55birdygiongbao
07/17-Ti_Vuangocnga55birdygiongbao
07/17-Ti_Vuabirdygiongbao
07/17-Ti_Vuatuankimbirdygiongbao
Vinagames CXQ