Ngôn ngữ

Ván Bài Xệp của japan79

Ngày Thắng Người chơi
07/15-Thientu02japan79Bumblebee
07/15=Thientu02japan79Bumblebee
07/15-Thientu02japan79Bumblebee
07/15+Thientu02japan79Bumblebee
07/15+japan79Bumblebee
07/15+japan79Bumblebee
07/15-japan79Bumblebee
07/15-japan79Bumblebee
07/15-japan79Bumblebee
07/15-hoa_mieng_tujapan79Bumblebee
07/15+hoa_mieng_tujapan79bietnoigiday
07/15+hoa_mieng_tujapan79bietnoigiday
07/15+Sugar_pajapan79hahuong123
07/15+Sugar_pajapan79hahuong123
07/15-Sugar_pajapan79hahuong123
07/15+Sugar_pajapan79hahuong123
07/15+Sugar_pajapan79
07/15-Sugar_pajapan79
07/15-Sugar_pajapan79
07/14-son2222trung_sathujapan79
07/14-son2222trung_sathujapan79
07/14-son2222trung_sathujapan79
07/14+son2222japan79
07/14+son2222SaoHayRaZeWajapan79
07/14+son2222SaoHayRaZeWajapan79
07/14+son2222SaoHayRaZeWajapan79
07/14-son2222SaoHayRaZeWajapan79
07/14+son2222japan79
07/14+son2222Uk2024japan79
07/14+japan79balao84
07/14+japan79balao84
07/14-japan79balao84
07/14+japan79balao84
07/13+japan79Phuong1986hoa_mieng_tu
07/13-japan79Phuong1986hoa_mieng_tu
07/13-japan79hoa_mieng_tu
07/13+japan79hoa_mieng_tu
07/13+japan79hoa_mieng_tu
07/13-dicejapan79Bumblebee
07/13-dicejapan79Bumblebee
07/13=dicejapan79Bumblebee
07/13-dicejapan79Bumblebee
07/13+japan79Bumblebee
07/13-japan79Bumblebee
07/13+LocNguyenjapan79Bumblebee
07/13+LocNguyenjapan79Bumblebee
07/13+LocNguyenjapan79Bumblebee
07/13-LocNguyenjapan79Bumblebee
07/13-LocNguyenjapan79Bumblebee
07/13-LocNguyenjapan79Bumblebee
07/13-LocNguyenjapan79Bumblebee
07/13-LocNguyenjapan79Bumblebee
07/13-LocNguyenjapan79Bumblebee
07/13-LocNguyenjapan79Bumblebee
07/13+LocNguyenjapan79
07/13+LocNguyenjapan79
07/12-hong_vinhjapan79TamCaCa
07/12-hong_vinhjapan79TamCaCa
07/12-hong_vinhjapan79Camly
07/12=hong_vinhjapan79Camly
07/12-hong_vinhjapan79
07/11-japan79Motthoiyeu_Atusac01
07/11+japan79Motthoiyeu_Atusac01
07/11-japan79Motthoiyeu_Atusac01
07/11=japan79Motthoiyeu_Atusac01
07/11+japan79Motthoiyeu_Atusac01
07/11+japan79Motthoiyeu_Atusac01
07/11-japan79Motthoiyeu_Atusac01
07/11-japan79Motthoiyeu_Atusac01
07/11+japan79Motthoiyeu_Atusac01
07/11+japan79Motthoiyeu_Atusac01
07/11-japan79Motthoiyeu_Atusac01
07/11-japan79Motthoiyeu_Atusac01
07/11+japan79Motthoiyeu_ANerissa
07/11+japan79Motthoiyeu_ANerissa
07/11-japan79Motthoiyeu_ANerissa
07/11-japan79Motthoiyeu_ANerissa
07/11-japan79Motthoiyeu_A
07/10-vietphu80HARRY1832japan79
07/10-HARRY1832japan79
07/10-choikhongnoiHARRY1832japan79
07/10-choikhongnoiHARRY1832japan79
07/10-choikhongnoiHARRY1832japan79
07/10-choikhongnoiHARRY1832japan79
07/10-HARRY1832japan79
07/10+thanbai70HARRY1832japan79
07/10-thanbai70HARRY1832japan79
07/10-thanbai70HARRY1832japan79
07/10-thanbai70HARRY1832japan79
07/10-thanbai70japan79
07/10=thanbai70DoICarejapan79
07/10-thanbai70DoICarejapan79
07/10-thanbai70DoICarejapan79
07/10-thanbai70DoICarejapan79
07/10+DoICarejapan79
07/10+rosaphinaDoICarejapan79
07/08-x7_Bi_Longbalao84japan79
07/08-x7_Bi_LongTHvinhchaujapan79
07/08+x7_Bi_LongTHvinhchaujapan79
07/08-x7_Bi_LongTHvinhchaujapan79

Ván Bài Xệp kế tiếp của japan79...

Vinagames CXQ