Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của letrung99

Ngày Thắng Người chơi
05/29-culaoxanhImtheoneletrung99
05/29+culaoxanhletrung99Imtheonephianh1968
05/29+mdmphianh1968Imtheoneletrung99
05/29-mdmletrung99Imtheonephianh1968
05/29-mdmphianh1968Imtheoneletrung99
05/29=mdmletrung99Imtheonephianh1968
05/29-mdmphianh1968Imtheoneletrung99
05/29-sangfuongtamJessica5letrung99Andromeda101
05/29-sangfuongtamAndromeda101letrung99Jessica5
05/29-sangfuongtamJessica5letrung99Andromeda101
05/29-UtXin15Dragon88uttv123letrung99
05/29-UtXin15letrung99uttv123Dragon88
05/29-HuVoletrung99aniowa
05/29-HuVoTIENDANIELaniowaletrung99
05/29-HuVoletrung99aniowaTIENDANIEL
05/29-HuVoTIENDANIELaniowaletrung99
05/29+HuVoletrung99aniowaTIENDANIEL
05/29-HuVoTIENDANIELaniowaletrung99
05/29+HuVoletrung99aniowaTIENDANIEL
05/29+HuVoTIENDANIELaniowaletrung99
05/29+letrung99canh_hac0201
05/29+letrung99canh_hac0201
05/29-letrung99canh_hac0201
05/29-XuanLanPhungLyletrung99
05/29+XuanLanletrung99DngKhoaNg1
05/29+XuanLanDngKhoaNg1HoangMinh_letrung99
05/29-CovicCayhuongnuihoangkimletrung99
05/29-Covicletrung99hoangkimcaochanchay
05/29-letrung99leo1965baby_girlmaxSoledad
05/29+letrung99Soledadbaby_girlmaxleo1965
05/29+letrung99baby_girlmaxSoledad
05/29+letrung99Soledadbaby_girlmaxlambada999
05/29+letrung99lambada999baby_girlmaxSoledad
05/29+letrung99Soledadbaby_girlmaxlambada999
05/29-letrung99luongsonbaanchoi4muaculi
05/29-letrung99culianchoi4mualuongsonba
05/29-letrung99luongsonbaanchoi4muaculi
05/29-letrung99culianchoi4mualuongsonba
05/29-letrung99luongsonbaanchoi4muaculi
05/29-letrung99culianchoi4mualuongsonba
05/29-letrung99culi
05/29-lap001_Heo_Gialetrung99
05/29-ncongtamletrung99Heo_Gialap001_
05/29-ncongtamlap001_Heo_Gialetrung99
05/29-letrung99Heo_Gialap001_
05/29+Heo_Gialetrung99
05/29-kienchuatuquykletrung99TWTC
05/29-kienchuaTWTCletrung99tuquyk
05/29+kienchuatuquykletrung99TWTC
05/29-kienchuaTWTCletrung99tuquyk
05/29+kienchuatuquykletrung99TWTC
05/29+kienchuaTWTCletrung99tuquyk
05/29+kienchuatuquykletrung99TWTC
05/29-minhphungvinhnv66letrung99caochanchay
05/29-minhphungletrung99vinhnv66
05/29=minhphungvinhnv66letrung99robot777
05/29+minhphungrobot777letrung99vinhnv66
05/29-minhphungvinhnv66letrung99robot777
05/29-minhphungrobot777letrung99vinhnv66
05/29-minhphungvinhnv66letrung99robot777
05/29-minhphungrobot777letrung99vinhnv66
05/29-minhphungvinhnv66letrung99robot777
05/29-minhphungrobot777letrung99vinhnv66
05/29-vinhnv66letrung99robot777
05/29-Cau_Caletrung99camnguyen36Kylee
05/29-Cau_CaKyleecamnguyen36letrung99
05/29-Cau_Caletrung99camnguyen36Kylee
05/29-Cau_CaKyleecamnguyen36letrung99
05/29+Cau_Caletrung99camnguyen36Kylee
05/29-letrung99Ajax5DarkLionBOTONLE
05/29-letrung99BOTONLEDarkLionAthanhthanh
05/29+letrung99AthanhthanhDarkLionBOTONLE
05/29-Phuckhang16Thuthaotony1961letrung99
05/29-Phuckhang16letrung99tony1961Thuthao
05/29+Phuckhang16Thuthaotony1961letrung99
05/29-Phuckhang16letrung99tony1961
05/29-Phuckhang16tony1961letrung99
05/28-letrung99hhtee
05/28+letrung99hhtee
05/28+letrung99hhtee
05/28-letrung99hhtee
05/28+letrung99hhtee
05/28+letrung99hhtee
05/28-letrung99hhtee
05/28-letrung99minh8nguyenquangNoble3
05/28-letrung99Noble3nguyenquangminh8
05/28+letrung99minh8nguyenquangNoble3
05/28-letrung99Noble3nguyenquangminh8
05/28-letrung99minh8nguyenquangNoble3
05/28+letrung99Noble3nguyenquangminh8
05/28-letrung99minh8nguyenquangNoble3
05/28-letrung99Noble3nguyenquangminh8
05/28-letrung99minh8nguyenquangNoble3
05/28+letrung99Noble3nguyenquangminh8
05/28-letrung99minh8nguyenquangNoble3
05/28-letrung99Noble3nguyenquangminh8
05/28+letrung99minh8nguyenquangNoble3
05/28+letrung99Noble3nguyenquangminh8
05/28-letrung99minh8nguyenquangNoble3
05/28-letrung99Noble3nguyenquangminh8

Ván Tiến Lên kế tiếp của letrung99...

Vinagames CXQ