Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên Hồng Kông của llejasperdo

Ngày Thắng Người chơi
11/21-beauhahuong123killerbeeesllejasperdo
11/21-beaullejasperdokillerbeeeshahuong123
11/21-beauhahuong123killerbeeesllejasperdo
11/21+beaullejasperdokillerbeeeshahuong123
11/21+beauhahuong123killerbeeesllejasperdo
11/21=beaullejasperdokillerbeeeshahuong123
11/21-beauhahuong123killerbeeesllejasperdo
11/21+beaullejasperdokillerbeeeshahuong123
11/21-beauhahuong123killerbeeesllejasperdo
11/21-beaullejasperdokillerbeeeshahuong123
11/21-beauhahuong123llejasperdo
Vinagames CXQ