Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của longtong1234

Ngày Thắng Người chơi
01/30-longtong1234Linh_chau_tuPhuckhang16saigon456
01/30-longtong1234Phuckhang16Linh_chau_tu
01/30-longtong1234Phuckhang16
01/30-longtong1234Phuckhang16
01/30+longtong1234Phuckhang16
01/30-longtong1234Phuckhang16
01/30-longtong1234Phuckhang16minhphung
01/30-longtong1234minhphungPhuckhang16
01/30+longtong1234Phuckhang16minhphung
01/30+longtong1234Phuckhang16
01/30+longtong1234Phuckhang16
01/30-longtong1234Phuckhang16
01/30-longtong1234KhangKaPhuckhang16
01/30-longtong1234Phuckhang16KhangKa
01/30-longtong1234KhangKaPhuckhang16ThanThuaBai
01/30-longtong1234ThanThuaBaiPhuckhang16KhangKa
01/30-longtong1234KhangKaPhuckhang16ThanThuaBai
01/30-Giaitrilavuilongtong1234truongkimTinh_doi0222
01/30-GiaitrilavuiTinh_doi0222truongkimlongtong1234
01/30+Giaitrilavuilongtong1234truongkimTinh_doi0222
01/30-GiaitrilavuiTinh_doi0222truongkimlongtong1234
01/30-Giaitrilavuilongtong1234truongkimTinh_doi0222
01/30-truongkimlongtong1234
01/30=longtong1234truongkim
01/30+truongkimlongtong1234
01/30-Vtn10waterlongtong1234truongkimTrungNg8
01/30+Vtn10watertruongkimlongtong1234
01/30+Vtn10waterlongtong1234truongkimTrungNg8
01/30-Vtn10waterTrungNg8truongkimlongtong1234
01/30-Vtn10waterlongtong1234truongkimTrungNg8
01/30-Vtn10waterTrungNg8truongkimlongtong1234
01/30-Vtn10waterlongtong1234truongkimTrungNg8
01/30+Vtn10waterlongtong1234
01/30+Vtn10waterlongtong1234ruirominlong
01/30-Vtn10waterminlongruirolongtong1234
01/30-Vtn10waterlongtong1234ruirominlong
01/30-Vtn10waterminlongruirolongtong1234
01/30-Vtn10waterlongtong1234ruirominlong
01/30+Vtn10waterminlongruirolongtong1234
01/30-Vtn10waterlongtong1234ruirominlong
01/30-Vtn10waterminlongruirolongtong1234
01/30+Vtn10waterlongtong1234ruirominlong
01/30+Vtn10waterminlongruirolongtong1234
01/30-Vtn10waterlongtong1234ruirominlong
01/30-Vtn10waterminlongruirolongtong1234
01/30-Vtn10waterlongtong1234ruirominlong
01/30-Vtn10waterminlongruirolongtong1234
01/30-Vtn10waterlongtong1234ruirominlong
01/30-Vtn10waterminlongruirolongtong1234
01/30-Vtn10waterlongtong1234ruirominlong
01/30+Vtn10waterminlongruirolongtong1234
01/30+Sami99longtong1234ruirominlong
01/30-Sami99minlongruirolongtong1234
01/30-Sami99longtong1234minlong
01/30+Sami99minlongJD272longtong1234
01/30-Sami99longtong1234JD272minlong
01/30+Sami99minlongJD272longtong1234
01/30+Sami99longtong1234JD272minlong
01/30-Sami99minlongJD272longtong1234
01/30-Sami99longtong1234minlong
01/30-wwealihan1985Caothu12345longtong1234
01/30+longtong1234Caothu12345alihan1985
01/30-alihan1985Caothu12345longtong1234
01/30-que_lamlongtong1234Caothu12345alihan1985
01/30-que_lamalihan1985Caothu12345longtong1234
01/30-que_lamlongtong1234Caothu12345alihan1985
01/30+que_lamalihan1985Caothu12345longtong1234
01/30+que_lamlongtong1234lNgOcalihan1985
01/30+que_lamalihan1985lNgOclongtong1234
01/30+longtong1234AndanhMittay
01/30+longtong1234MittayAndanhChot_Que
01/30+longtong1234Chot_QueAndanhMittay
01/30-longtong1234MittayAndanhChot_Que
01/30+longtong1234Chot_QueAndanhMittay
01/30-longtong1234MittayAndanhChot_Que
01/30-longtong1234Chot_QueAndanhMittay
01/30-longtong1234MittayAndanhChot_Que
01/30-longtong1234Chot_QueAndanhMittay
01/30-longtong1234MittayAndanhChot_Que
01/30-longtong1234Chot_QueAndanhMittay
01/30+longtong1234MittayAndanhChot_Que
01/30-longtong1234Chot_QueAndanhMittay
01/30-longtong1234MittayAndanhChot_Que
01/30-longtong1234Chot_QueAndanhMittay
01/30+longtong1234AndanhChot_Que
01/30+longtong1234Chot_QueAndanhchucuoi
01/30+longtong1234chucuoiAndanhthitbo
01/30+longtong1234thitboAndanhchucuoi
01/30+longtong1234chucuoiAndanhthitbo
01/30+longtong1234thitbochucuoi
01/30+longtong1234chucuoique_lamthitbo
01/30-longtong1234thitboque_lamchucuoi
01/30+longtong1234chucuoique_lamthitbo
01/30-longtong1234thitboque_lamchucuoi
01/30-longtong1234chucuoique_lamthitbo
01/30-longtong1234thitboque_lamchucuoi
01/30-longtong1234chucuoique_lamthitbo
01/30+longtong1234thitboque_lamchucuoi
01/30-longtong1234chucuoique_lamthitbo
01/30+longtong1234thitboque_lamchucuoi

Ván Tiến Lên kế tiếp của longtong1234...

Vinagames CXQ