Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của lusubu12

Ngày Thắng Người chơi
07/14-EasyDublusubu12DOI_MOI16TruongSon35
07/14-ncongtamtommynswlusubu12sonnguyen906
07/14-ncongtamsonnguyen906lusubu12tommynsw
07/14+ncongtamtommynswlusubu12sonnguyen906
07/14-ncongtamlusubu12tommynsw
07/14+ncongtamtommynswlusubu12tanpham
07/14+ncongtamtanphamlusubu12tommynsw
07/14-ncongtamtommynswlusubu12tanpham
07/14-ncongtamtanphamlusubu12tommynsw
07/14-jennypham95bigbadfatlusubu12phuong416
07/14+NgocThanhlusubu12quoinguyen
07/14-NgocThanhquoinguyenlusubu12
07/14-NgocThanhlusubu12quoinguyen
07/14-lusubu12NgocThanhquoinguyen
07/13-lambada999anh53Hj4870lusubu12
07/13+lambada999lusubu12Hj4870anh53
07/13-lambada999anh53Hj4870lusubu12
07/13+Saulucsix6Chi5lusubu12
07/13+Saulucsix6lusubu12Chi5
07/13+Saulucsix6Chi5lusubu12
07/13+Saulucsix6lusubu12Chi5
07/13+anh69luuhung80lusubu12blacknick
07/13-anh69blacknicklusubu12
07/13+masaanhyeu2019abovenbeyondlusubu12
07/13-sinsakorhoa58lusubu12Vuot_Bien_89
07/13-sinsakorVuot_Bien_89lusubu12hoa58
07/13-sinsakorhoa58lusubu12Vuot_Bien_89
07/13-lap001_DOI_MOI16lusubu12Eagle_15
07/13+lap001_lusubu12DOI_MOI16
07/13-lap001_DOI_MOI16lusubu12Cogaiechong
07/13-lap001_Cogaiechonglusubu12DOI_MOI16
07/13+lap001_DOI_MOI16lusubu12Cogaiechong
07/13+lap001_Cogaiechonglusubu12
07/13-DOI_MOI16Sunshinelusubu12taotho
07/13-Btnik29taotholusubu12Sunshine
07/13-Btnik29lusubu12taotho
07/13+Btnik29taotholusubu12
07/13-letrung99lusubu12hoa58Thuthao
07/13-letrung99Thuthaohoa58lusubu12
07/13-letrung99lusubu12hoa58Thuthao
07/13+letrung99ThuthaoNguoimechoi2lusubu12
07/13+letrung99lusubu12Nguoimechoi2Thuthao
07/13-letrung99ThuthaoNguoimechoi2lusubu12
07/13+letrung99lusubu12Nguoimechoi2Thuthao
07/13-letrung99ThuthaoNguoimechoi2lusubu12
07/13-letrung99lusubu12Nguoimechoi2Thuthao
07/13-letrung99ThuthaoNguoimechoi2lusubu12
07/13-letrung99lusubu12Nguoimechoi2Thuthao
07/13-letrung99ThuthaoNguoimechoi2lusubu12
07/13+letrung99lusubu12Nguoimechoi2Thuthao
07/13-ThuthaoNguoimechoi2lusubu12
07/13-ONlusubu12Nguoimechoi2Thuthao
07/13-ONThuthaoNguoimechoi2lusubu12
07/13-ONlusubu12Nguoimechoi2Thuthao
07/13-ONThuthaoNguoimechoi2lusubu12
07/13+lusubu12Nguoimechoi2Thuthao
07/12-TuViminh8lusubu12letrung99
07/12-TuViletrung99lusubu12minh8
07/12-TuViminh8lusubu12letrung99
07/12-TuViletrung99lusubu12
07/12+TuVilusubu12letrung99
07/12-funboyminh8lusubu12chuotcom
07/12-funboychuotcomlusubu12minh8
07/12-funboyminh8lusubu12chuotcom
07/12-funboychuotcomlusubu12minh8
07/12-funboyminh8lusubu12chuotcom
07/12-minh_62Canadalusubu12Chi5
07/12-minh_62Chi5lusubu12Canada
07/12-w00kieztanphamlusubu12
07/12-w00kiezMR2lusubu12tanpham
07/12-w00kieztanphamlusubu12MR2
07/12-w00kiezMR2lusubu12tanpham
07/12-Trannguyenhanhphuc1017vinhloc1lusubu12
07/12+mdmdolby2629lusubu12
07/12-mdmlusubu12Alan03dolby2629
07/12-mdmdolby2629Alan03lusubu12
07/12-mdmlusubu12Alan03dolby2629
07/12-mdmdolby2629lusubu12
07/12-mdmlusubu12dolby2629
07/12+uttv123dolby2629mdmlusubu12
07/12-uttv123lusubu12mdmdolby2629
07/12-uttv123dolby2629mdmlusubu12
07/12+uttv123lusubu12mdmdolby2629
07/12-lusubu12xaque2014kim_2018gaco_nuoicon
07/12-lusubu12gaco_nuoiconkim_2018xaque2014
07/12-lusubu12xaque2014kim_2018gaco_nuoicon
07/12-lusubu12gaco_nuoiconkim_2018xaque2014
07/12-KePhieuBaclusubu12Dattroi
07/12+KePhieuBacDattroilusubu12
07/12-KePhieuBaclusubu12Dattroi
07/12+KePhieuBaccanalusubu12
07/11-phuong416wwekienchualusubu12
07/11-phuong416lusubu12kienchuawwe
07/11-phuong416wwekienchualusubu12
07/11+phuong416lusubu12kienchuawwe
07/11-phuong416wwekienchualusubu12
07/11-phuong416lusubu12kienchuawwe
07/11-phuong416wwekienchualusubu12
07/11=phuong416lusubu12wwe
07/11-phuong416wwekimthanh123lusubu12

Ván Tiến Lên kế tiếp của lusubu12...

Vinagames CXQ