Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của malundgtien

Ngày Thắng Người chơi
04/12-AcuRa_MDXmalundgtienquy123
04/12-AcuRa_MDXNavyquy123malundgtien
04/12+AcuRa_MDXmalundgtienquy123Navy
04/12-AcuRa_MDXNavyquy123malundgtien
04/12-AcuRa_MDXmalundgtienquy123Navy
04/12-AcuRa_MDXNavyquy123malundgtien
04/12-AcuRa_MDXmalundgtienquy123Navy
04/12-AcuRa_MDXNavyquy123malundgtien
04/12-AcuRa_MDXmalundgtienquy123Navy
04/12-AcuRa_MDXNavyquy123malundgtien
Vinagames CXQ