Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của moitapchoi

Ngày Thắng Người chơi
09/30+Kienlua_3008moitapchoi
09/30+Kienlua_3008moitapchoi
09/30-Kienlua_3008moitapchoi
09/30-Kienlua_3008moitapchoi
09/30+Kienlua_3008moitapchoi
09/30+Kienlua_3008moitapchoi
Vinagames CXQ