Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của natruong

Ngày Thắng Người chơi
03/23-natruongMaikotrove_tommybotaiJada
03/23-natruongJadatommybotaiMaikotrove_
03/22-tasaynatruongMoorchiyeuminha
03/22-toanlechau714natruongcalinguyen
03/22-toanlecalinguyennatruongchau714
03/22-toanlechau714natruongcalinguyen
03/21-dinhkimnatruongZzzMyTranzzZanh9_SuPhu
03/21-dinhkimanh9_SuPhuZzzMyTranzzZnatruong
03/21+dinhkimnatruongky_phuonganh9_SuPhu
03/21-dinhkimanh9_SuPhuky_phuongnatruong
03/21-Vit_connatruongchiyeuminha
03/21-thaohongnatruong
03/21+thaohongnatruong
03/21-toanlenatruong
03/21-PhuHuynhtoanleJJnatruong
03/21+PhuHuynhnatruongJJtoanle
03/21+PhuHuynhtoanlenatruong
03/21-PhuHuynhnatruonglanhuynh88sgtoanle
03/21-HaoKiettoanlelanhuynh88sgnatruong
03/21-hongminhanhnatruongtoanle
03/21+hongminhanhtoanlenatruongZzzMyTranzzZ
03/21-hongminhanhZzzMyTranzzZnatruongtoanle
03/19+natruongtieutungnunu9canh_hac0201
03/19-natruongcanh_hac0201nunu9tieutung
03/19+natruongtieutungnunu9canh_hac0201
03/19+natruongcanh_hac0201nunu9tieutung
03/16-Dunglamlonatruongthaohongvuvu
03/16+Dunglamlonatruong
03/15+natruonglusubu12
03/15-tasaynatruongGiaitrilavuiSolac
03/15-bietnoigidayAtlanta123natruong
03/15-Zuizuinatruongngoclong4phong3si
03/15-Zuizuiphong3singoclong4natruong
03/15+Zuizuinatruongngoclong4phong3si
03/13-keepitlowDaitrannatruongphuongle
03/13+keepitlowphuonglenatruongDaitran
03/13-keepitlownatruongphuongle
03/13-thanbai10tomphung1natruongAlex_lam01
03/13+thanbai10natruongtomphung1
03/13-balao84Solacnatruongphong3si
03/12-Zuizuiducdotasaynatruong
03/12-Zuizuinatruongtasayducdo
03/12-Zuizuiducdotasaynatruong
03/12-oppadapchainatruonghoang_tuvndragongerl
03/12-oppadapchaidragongerlhoang_tuvnnatruong
03/12-oppadapchainatruonghoang_tuvndragongerl
03/12+oppadapchaidragongerlhoang_tuvnnatruong
03/12-oppadapchainatruonghoang_tuvndragongerl
03/12-oppadapchaidragongerlhoang_tuvnnatruong
03/12-oppadapchainatruonghoang_tuvndragongerl
03/12-oppadapchaidragongerlhoang_tuvnnatruong
03/12-oppadapchainatruonghoang_tuvndragongerl
03/12-Khietbongdinhkimnatruongbadam
03/12-Khietbongbadamnatruongdinhkim
Vinagames CXQ