Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của ngtuyetmai10

Ngày Thắng Người chơi
06/09-SuB_ZeRongtuyetmai10HieuDorijumpin_adam
06/09-SuB_ZeRojumpin_adamHieuDoringtuyetmai10
06/09-SuB_ZeRongtuyetmai10HieuDorijumpin_adam
06/09-SuB_ZeRojumpin_adamHieuDoringtuyetmai10
06/09-SuB_ZeRongtuyetmai10HieuDorijumpin_adam
06/09+SuB_ZeRojumpin_adamHieuDoringtuyetmai10
06/03-ngtuyetmai10jenny_phan
06/03-jenny_phanngtuyetmai10
06/03+ngtuyetmai10jenny_phan
06/03-Khucthuydu84tieungoc89jenny_phanngtuyetmai10
06/03-Khucthuydu84ngtuyetmai10jenny_phantieungoc89
06/03+Khucthuydu84tieungoc89ngtuyetmai10
Vinagames CXQ