Ngôn ngữ

Ván Bài Xệp của nguyet_1956

Ngày Thắng Người chơi
06/12-nguyet_1956phuongkyLuckyTiger
06/12+nguyet_1956phuongkyLuckyTiger
06/12-nguyet_1956phuongkyLuckyTiger
06/12=nguyet_1956phuongkyLuckyTiger
06/12-nguyet_1956phuongkyLuckyTiger
06/12+nguyet_1956phuongky
Vinagames CXQ