Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của ntt0424

Ngày Thắng Người chơi
06/13-ntt0424hai_le2005xsonnyxTieuBaVuong_
06/13-ntt0424TieuBaVuong_xsonnyxhai_le2005
06/13-ntt0424hai_le2005xsonnyx
06/13-ntt0424Casino_Aoxsonnyxhai_le2005
06/13+ntt0424hai_le2005xsonnyxCasino_Ao
06/13+ntt0424Casino_Aoxsonnyxhai_le2005
06/13+ntt0424hai_le2005xsonnyxCasino_Ao
06/13+ntt0424Casino_Aoxsonnyxhai_le2005
06/13-ntt0424hai_le2005xsonnyxCasino_Ao
06/13-ntt0424Casino_Aoxsonnyxhai_le2005
06/13-ntt0424hai_le2005xsonnyxCasino_Ao
06/13+ntt0424xsonnyx
06/13-ntt0424scorpionloandang68xsonnyx
06/13+ntt0424xsonnyxloandang68
06/13-ntt0424loandang68xsonnyx
06/13-ntt0424xsonnyxloandang68
06/13-ntt0424yamahaaloandang68xsonnyx
06/13-ntt0424xsonnyxloandang68yamahaa
06/13+ntt0424yamahaaloandang68xsonnyx
06/13-ntt0424tienchungloandang68yamahaa
06/13-ntt0424yamahaaloandang68tienchung
06/13=ntt0424tienchungloandang68yamahaa
06/13-ntt0424yamahaatienchung
06/13-ntt0424tienchungyamahaa
06/12+namlinhchintt0424O_GiaBuiDoi
06/12-namlinhchiO_GiaBuiDointt0424
06/12-namlinhchintt0424O_GiaBuiDoi
06/12-namlinhchitomynguyen72O_GiaBuiDointt0424
06/12-namlinhchintt0424O_GiaBuiDoitomynguyen72
06/12-namlinhchitomynguyen72O_GiaBuiDointt0424
06/12-namlinhchintt0424onithanhtomynguyen72
06/12=namlinhchitomynguyen72onithanhntt0424
06/12+namlinhchintt0424onithanhtomynguyen72
06/12-namlinhchitomynguyen72onithanhntt0424
06/12-namlinhchintt0424onithanhtomynguyen72
06/12-Em_Tap_Choi9Andywin09ntt0424ThemoonKiss
06/12-hoaithuong77ntt0424Andywin09
06/05-AcuRa_MDXntt0424
06/05+salamanintt0424AcuRa_MDX
06/05+vuonrauxanhAcuRa_MDXntt0424salamani
06/05+vuonrauxanhsalamanintt0424AcuRa_MDX
06/05+vuonrauxanhAcuRa_MDXntt0424
06/05-vuonrauxanhntt0424AcuRa_MDX
06/05-vuonrauxanhntt0424AcuRa_MDX
06/05-vuonrauxanhAcuRa_MDXiphone7redntt0424
06/05+vuonrauxanhntt0424iphone7redAcuRa_MDX
06/05-vuonrauxanhAcuRa_MDXiphone7redntt0424
06/05-vuonrauxanhntt0424iphone7redAcuRa_MDX
06/05-ntt0424hoaithuong77Solac
06/05-Tam_NhuSolachoaithuong77ntt0424
06/05-Tam_Nhuntt0424hoaithuong77Solac
06/05-Tam_Nhuhoaithuong77ntt0424
06/04-ntt0424HoathiencotAoNuocLarocketman
06/04-ntt0424rocketmanAoNuocLaHoathiencot
06/04-ngamict6776ntt0424Chau_Nguyen
06/04-ngamict6776Chau_Nguyeniphone7redntt0424
06/04-ngamict6776ntt0424iphone7redChau_Nguyen
06/04+ngamict6776Chau_Nguyeniphone7redntt0424
06/04-ngamict6776ntt0424iphone7redChau_Nguyen
06/04-ngamict6776Chau_Nguyeniphone7redntt0424
06/04+ngamict6776ntt0424iphone7redChau_Nguyen
06/04-ngamict6776Chau_Nguyeniphone7redntt0424
06/04-ngamict6776ntt0424iphone7redChau_Nguyen
06/04-ngamict6776Chau_Nguyenntt0424
06/04-ngamict6776ntt0424Chau_Nguyen
06/04+ngamict6776Chau_Nguyenquy123ntt0424
06/04+ngamict6776ntt0424quy123Chau_Nguyen
06/04-ngamict6776Chau_Nguyenquy123ntt0424
06/04-ngamict6776ntt0424quy123Chau_Nguyen
06/04-ngamict6776Chau_Nguyenquy123ntt0424
06/04+ngamict6776ntt0424quy123
06/04+ngamict6776quy123ntt0424
06/04-ngamict6776ntt0424quy123lucky01
06/04-ngamict6776lucky01quy123ntt0424
06/04-ngamict6776ntt0424quy123lucky01
06/04-ngamict6776lucky01quy123ntt0424
06/04-ngamict6776ntt0424quy123lucky01
Vinagames CXQ