Ngôn ngữ

Ván Bài Xệp của tatonxao

Ngày Thắng Người chơi
09/12-tatonxaoDaddy_KutiMidnite_Moon
09/12+tatonxaoDaddy_KutiMidnite_Moon
09/12-tatonxaoDaddy_KutiMidnite_Moon
09/12-tatonxaoDaddy_KutiMidnite_Moon
09/12+tatonxaoDaddy_KutiMidnite_Moon
09/12+tatonxaoDaddy_KutiMidnite_Moon
Vinagames CXQ