Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của tethien

Ngày Thắng Người chơi
05/09+sinsakortethienwweBidenLu
05/09-sinsakorBidenLuwwetethien
05/09-sinsakortethienwweBidenLu
05/09-sinsakorBidenLuwwetethien
Vinagames CXQ