Ngôn ngữ

Ván Phỏm của traihoangtan

Ngày Thắng Người chơi
11/23-AlCapone1thuyvan__traihoangtanThichu_laai_
11/23-AlCapone1Thichu_laai_traihoangtanthuyvan__
11/23-AlCapone1thuyvan__traihoangtanThichu_laai_
Vinagames CXQ