Ngôn ngữ

Ván Phỏm của tuanchu

Ngày Thắng Người chơi
07/24+tianhTXuanGioituanchunghienheroin
07/24+minhphungnghienherointuanchuTXuanGioi
07/24+minhphungTXuanGioituanchunghienheroin
07/24-minhphungnghienherointuanchuTXuanGioi
Vinagames CXQ