Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên của ventura555

Ngày Thắng Người chơi
06/20-nguyen77ventura555Bilunt
06/20-nguyen77Biluntventura555
06/20-nguyen77ventura555Bilunt
06/20+nguyen77Biluntventura555
06/20-nguyen77ventura555Bilunt
06/20-nguyen77Biluntventura555
06/20-nguyen77sonnguyen906ventura555Bilunt
06/20-ngatuyendanchoi209Ghost62ventura555
06/20-ngatuyenventura555danchoi209
06/20-ngatuyendanchoi209nguoiyeucodoventura555
06/19-Nguoimechoi2ventura555choihettienSaulucsix6
06/19-Nguoimechoi2Saulucsix6choihettienventura555
06/19+Nguoimechoi2ventura555choihettienSaulucsix6
06/19-khetlet10tom207ventura555
06/19+khetlet10ventura555Phi_Lytom207
06/19+khetlet10tom207Phi_Lyventura555
06/18-congminh8ventura555
06/18+congminh8ventura555
06/18+MR2congminh8ventura555
06/18-November11Ngoc1911ventura555lygia
06/18+November11lygiaventura555Ngoc1911
06/18-thanhxa43ventura555kienchua
06/18-Just_a_GameNuthanbai1huyenventura555
06/18-Just_a_Gameventura555huyenNuthanbai1
06/18-Just_a_GameNuthanbai1huyenventura555
06/18-Just_a_Gameventura555huyenNuthanbai1
06/18=Just_a_GameNuthanbai1huyenventura555
06/18-Just_a_Gameventura555huyenNuthanbai1
06/18-Just_a_GameNuthanbai1huyenventura555
06/18-sinsakorventura555
06/18+sinsakorventura555
06/18+sinsakorKePhieuBacvietdusudventura555
06/18-sinsakorventura555KePhieuBac
06/18-sinsakorKePhieuBacventura555
06/18-ventura555thanhxa43uttv123tonny
06/18-ventura555tonnyuttv123thanhxa43
06/17-ventura555thanhxa43uttv123tonny
06/17-ventura555tonnyuttv123thanhxa43
06/16-Ngmlygiaventura555minh_62
06/16-Ngmminh_62ventura555lygia
06/16-Ngmlygiaventura555minh_62
06/16-ventura555Quat61newmember
06/16-ventura555newmemberQuat61
06/15-Canhsat_113ventura555bibo2477
06/15-Canhsat_113bibo2477ventura555
06/15-Goatee51ventura555sinsakorak74
06/15=Goatee51ak74sinsakorventura555
06/15-Goatee51ventura555sinsakorak74
06/15-Goatee51ak74sinsakorventura555
06/15+Goatee51ventura555sinsakorak74
06/15-gia_ham_dzuithuongnhovnventura555
06/15+kieu762000ventura555thuongnhovngia_ham_dzui
06/15-kieu762000gia_ham_dzuiventura555
06/13-SoledadKhongbietventura555AzzA
06/13-SoledadAzzAventura555Khongbiet
06/13-SoledadKhongbietventura555AzzA
06/13+SoledadAzzAventura555
06/13-SoledadMidnite_Moonventura555AzzA
06/13-SoledadAzzAventura555Midnite_Moon
06/13-SoledadMidnite_Moonventura555AzzA
06/13-ventura555Canhsat_113VanTran2024hiepphoma
06/13-ventura555hiepphomaVanTran2024Canhsat_113
06/13-ventura555Canhsat_113VanTran2024hiepphoma
06/13-ventura555hiepphomaVanTran2024Canhsat_113
06/13-ventura555Canhsat_113VanTran2024hiepphoma
06/13-ventura555hiepphomaCanhsat_113
06/12-OngGia63ngatuyenventura555Chi5
06/12+OngGia63Chi5ventura555ngatuyen
06/12-OngGia63ngatuyenventura555Chi5
06/12-OngGia63Chi5ventura555ngatuyen
06/12-OngGia63ngatuyenventura555Chi5
06/10-Eagle_15quoinguyenventura555dt2003
06/10+Eagle_15dt2003ventura555quoinguyen
06/10-Eagle_15quoinguyenventura555dt2003
06/10-Eagle_15ventura555quoinguyen
06/10-Eagle_15quoinguyenventura555
06/10+Eagle_15ventura555quoinguyen
06/09-cuvyso_do999ventura555BidenLu
06/09+cuvyventura555so_do999
06/09-cuvyso_do999ventura555
06/09-cuvytralaiemyeu5ventura555so_do999
06/09-Tinhkynu1975ventura555xichlodap
06/09-Tinhkynu1975xichlodapventura555
06/09-ventura555ho_nhu_thuyEagle_15
06/09-ventura555Eagle_15ho_nhu_thuy
06/09+ventura555vntigerEagle_15
06/08-cuoptinhventura555MrHenHa_my
06/08+cuoptinhHa_myMrHenventura555
06/08+cuoptinhventura555MrHenHa_my
06/08-cuoptinhHa_myMrHenventura555
06/07-anhhuostonventura555TIENDANIELcafe09
06/07+anhhuostoncafe09TIENDANIELventura555
06/07+TIENDANIELventura555Tripheo145cafe09
06/07-TIENDANIELcafe09Tripheo145ventura555
06/07-TIENDANIELventura555Tripheo145cafe09
06/07-TIENDANIELcafe09Tripheo145ventura555
06/07-kienchuaventura555chinitoloco
06/07+kienchuachinitolocoventura555
06/07-kienchuacoreyPventura555chinitoloco
Vinagames CXQ