Ngôn ngữ

Ván Tiến Lên Hồng Kông của vietnam2222

Ngày Thắng Người chơi
11/17-schuttersvietnam2222visionLuonglyndaa
11/17+schuttersLuonglyndaavisionvietnam2222
11/17-schuttersvietnam2222visionLuonglyndaa
11/16-Huutrung2774caonhan1BINBINvietnam2222
11/16+Huutrung2774vietnam2222BINBINcaonhan1
11/16+Huutrung2774caonhan1BINBINvietnam2222
11/16-Huutrung2774vietnam2222caonhan1
11/16+Huutrung2774caonhan1vietnam2222
11/16+Huutrung2774vietnam2222caonhan1
11/16+Huutrung2774caonhan1vietnam2222
11/16+mtvtUntoUchablEHappyman2018vietnam2222
11/16+mtvtvietnam2222Happyman2018UntoUchablE
Vinagames CXQ